2014 Yılının İlk KPDK Toplantısı Gerçekleştirildi

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında toplandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu görevlilerinin haklarını KPDK toplantısında masaya taşıdı. 

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen'e bağlı yetkili sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu. Toplantıya sendikamızı temsilen Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş katıldı. 

Genel Başkan Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi kamu görevlilerinin haklarını savunmaya ve yeni kazanımlar için çalışmaya devam ediyoruz. Toplu sözleşme ve KPDK toplantılarını önemsiyor, sadece bu süreçlerde kamu görevlilerinin haklarını aramıyoruz. Yılın her günü çalışıyor ve kamu görevlileri için mücadele ediyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz KPDK toplantıları ile birlikte bugün yapacağımız toplantıdan da iyi kazanımlar üretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bir önceki toplantıda gündeme gelen konulara ilişkin düzenlemelerin hala hayata geçirilmediği noktasında eleştirilerini sıralayan Gündoğdu; "Toplu Sözleşme sonrası bir beklenti oluştu. Bu toplantıda, Kasım ayında yaptığımız KPDK toplantısındaki başta akademik zam olmak üzere, 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi, 4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması ve emeklilere promosyon verilmesi gibi konuları tekrar gündeme getiriyoruz. Bunun yanında disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi, Adalet ve Maliye Bakanlığındakiler olmak üzere fazla mesai sorunu yaşayan personelin durumu, KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin memuriyet kadrolarına geçirilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması ve kadın istihdamının arttırılması ile birlikte gündeme ilişkin yeni taleplerimiz geliyor. Bu hakları kazanıma dönüştürmek için tüm şartları zorlayacağız” ifadelerini kullandı.

Söz konusu taleplerin Kamu İşveren Heyeti tarafından da kabul gördüğünü belirten Gündoğdu, “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşmasına teşrif eden Sayın Başbakan’ın konulara verdiği önemi biliyoruz. Bu öneme binaen verdiği talimatlar çerçevesinde söz konusu konuların çalışma yapılarak en kısa sürede sonuca bağlanması haklı ve yüksek beklentimizdir. Bizim isteğimiz bu sürenin kısa olması ve kazanımlarımızın bir an önce yürürlüğe girmesidir” sözleriyle konuşmasına son verdi.

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise KPDK’nın daha önceki toplantılarında gündeme gelen konuların bir kısmına ilişkin kanun tasarı taslağının hazırlanarak Başbakanlığa iletildiğini dile getirdi. 13 Şubat 2014 tarihinde Başbakanlığa gönderilen konular arasında disiplin cezalarının affı, adaylıkta uyarma ve kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılmasının engellenmesi, iş ve meslek danışmanlarının ek ödemelerinin artırılması, iş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarına fazla çalışma ücreti verilmesi gibi konular yer alıyor.

SENDİKAMIZIN TOPLANTIDA GÜNDEME GETİRDİĞİ TALEPLER

1. Sağlık çalışanlarının tamamının fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması

2. Ek ödemenin emekliliğe yansıması

3. Döner sermaye ek ödemesinin tamamının gelir vergisinden muaf tutulması

4. 4/C, vekil ebe-hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının kadroya geçirilmesi

5. Sağlık hizmetleri sunumu esnasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin şehit ailesi/yakını gibi değerlendirilerek hizmet süresine bakılmaksızın dul ve yetim maaşı bağlanması, sağlık tesislerinden ücretsiz yararlanmaları, kardeş ve çocuklarına okullarda öncelik hakkı tanınması, yakınlarına kamu kurumlarına kadrolu atanma hakkı verilmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan öncelikle  yararlanmaları, kamu kurumlarının misafirhane ve tesislerinden ücretsiz yararlanmalarının sağlanması

6. Toplu sözleşme hükümlerini uygulamayan üniversitelere toplu sözleşmenin kanun hükmünde olduğu ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda yazı yazılması

7. 4/B’den kadroya geçenlerin 5 yıl boyunca kurum değiştirme yasağının eş durumu, sağlık durumu ve eğitim durumu gibi mazeret durumlarında uygulanmaması

8. Kadroya geçirilen sözleşmeli personelden, döner sermaye kadrosuna atananların, maaşları genel bütçeden ödenen kadrolu personel pozisyonuna geçirilmesi

9. Kamu kurumlarının personele yönelik mevzuat hazırlıklarının çalışanları temsil eden sendikalara gönderilerek görüşlerinin alınması

10. 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yasa ile yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetlerin ücreti %50 artırılmıştır. Toplu sözleşme ile de bu birimler için ek 33. maddedeki ücretlerin %50 artırımlı ödeneceği düzenlenmiştir. Yasa ile %50 artırılan nöbet ücretleri, toplu sözleşme ile de %50 artırıldığından bu birimlerde tutulan nöbet ücretlerinin karşılığının %50+%50 artırımlı ödenmesi

11. Banka promosyonlarının dağıtımı ile ilgili ilden ile ve kurumdan kuruma farklılıklar vardır. Bu farklılığın giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik Başbakanlık Genelgesi yayımlanması

12. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son görevde yükselme sınavında 70 üzerinde puan alan 2351 kişinin VHKİ kadrolarına atamalarının yapılması

13. Sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek bir üst öğrenimi bitirenlere, bitirdikleri üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminat ödenmesi

14. Yükseköğretim kurumlarındaki disiplin kurullarına ve döner sermaye ödemelerinin belirleneceği yönetim kurullarına sendika temsilcisinin katılması

15. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı personeli için 0,40 olan hizmet alanı-kadro unvan katsayılarının lisans mezunu sağlık çalışanları için 0,75 olarak uygulanması

İşte Başbakanlığa verilen kanun tasarı taslağının ana maddeleri…

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo