Dr. Ahmet Aksu Kanal 7 Ankara Gündemine Konuk Oldu

 

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Ankara Gündemi programına konuk olan Memur-Sen ve Sağlık Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ve GSS Tasarıları ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştı.

Dr. Ahmet Aksu, ?Tasarının eksik yanları olmasına rağmen Memur-Sen?in kuruluşundan itibaren savunduğu ülke genelinde Genel Sağlık Sigortasının çıkarılması ve dünyada bir benzeri olmayan parçalı sosyal güvenlik kurumlarının (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) birleştirilmesinin -eksik yanları olsa bile- bu tasarıyla hayata geçirileceğini söyledi. 19 Nisan 2006 tarihinde saat 13.30?da başlayan ve bir saat süren TV programında Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ve GSS Tasarıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aksu, özetle şunları söyledi:

?Konfederasyonumuz; kurulduğu 1995 yılından itibaren ülke genelinde genel sağlık sigortasının çıkarılması ve dünyada bir benzeri olmayan parçalı sosyal güvenlik kurumlarının (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) birleştirilmesini savuna gelmiştir. Böylece genel sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerinin finansmanında teklik olacak, hizmet ve mali konularda normlar ve standartlar bütünleşecek ve sağlık hizmetlerinin sunumu daha kolay denetlenebilecektir. Bugün itibariyle %16 sağlık güvencesi olmayan kesimde sağlık güvencesi içine alınacaktır.

Emek Platformu?nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?na vermiş olduğu yasa tasarısı ile ilgili eleştirilerimiz ve önerilerimiz sonucunda, 29 maddeden oluşan görüş ve önerilerimizden 5 madde kabul edilmemiş, 7 madde kısmen kabul edilmiş, diğer maddeler ise tamamen kabul edilmiştir. Bunlardan 28. madde; prime esas gün sayısının 7 binden 9 bine çıkarılması, 29. madde; aylık bağlama oranında yasada yer alan 25 yıl karşılığının (% 75 aylık bağlama oranında) olması, yine 29. maddenin güncelleme katsayısı konusu, 40. madde fiili hizmet zammının genişletilmesi ve son olarak ta emekli aylıklarının artırılması konularında Bakanlıkla ortak bir nokta sağlanamamıştır. Bu konudaki itirazlarımız sürmektedir.

Sonuç olarak, söz konusu Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Tasarıları ile ilgili yıllardan beri savunduğumuz ilkenin hayata geçirilmesini, tasarının eksiklikleri olmasına rağmen olumlu bulmaktayız. Bununla birlikte tasarıdaki eksikliklerin giderilmesi ile ilgili olarak itirazlarımız sürmekte ve bununla ilgili kamuoyu oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ve GSS Tasarıları?ndaki konfederasyonumuz tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ile ilgili olarak TBMM nezdinde girişimimiz devam etmektedir.?


Proğrama KESK Başkanı İsmail Hakkı Tombul'da katılarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası tasarısıyla ilgili Konfederasyonunun görüşlerini kamuoyuna paylaştı.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo