Radyoloji Teknisyenlerinin Hakkı için Bakanlık Önünde Eylem Yaptık

 

Bakanlık önünde toplanan sağlık çalışanları genelgenin iptalini ve Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası normlara uygun çalışma şartları hazırlaması gerektiğini hep bir ağızdan haykırdı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu yaptığı açıklamada, "Radyoloji teknisyenleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı çok talihsiz bir yönetmelik ve bu yönetmeliğe istinaden çok riskli bir genelge çıkarmıştır. Sağlık hizmeti sunan Radyoloji teknisyenlerinin haftalık çalışma saatlerini 45 saate çıkarmak bu personelin sağlıklarını çok ciddi tehdit edecektir. Haftalık çalışma süreleri 5 saat iken bile bazı arkadaşlarımız aldıkları radyoaktif şualar sebebiyle kanser olmuşlardır. Çıkarılan genelge ile radyoloji teknisyeni bir arkadaşımız önceden iki günde aldığı zararlı şuayı bir günde alacaktır ki, bu durum kanser riskini de en az iki kat arttıracaktır. İnsan hayatıyla oynamaya ne Sağlık Bakanlığı?nın ne de başka bir kurum veya kuruluşun hakkı yoktur" dedi.

Genel Başkan Dr. Ahmet Aksu'nun eylemde yaptığı konuşmasının tamamı:

"Kendini hak mücadelesini adayan Sağlık-Sen?in değerli üyeleri
Değerli sağlık çalışanları,
Basınımız çok kıymetli temsilcileri!!!

Radyoloji teknisyenlerinin çalışma saatlerini haftada 45 saate çıkaran Sağlık Bakanlığı Genelgesinin iptali için organize ettiğimiz kitlesel basın açıklamasına hoş geldiniz. 
Öncelikle hükümetin 2008 yılı için memurlara vereceğini açıkladığı memur maaş zamlarını kabul etmediğimizi belirtmekle sözlerime başlamak istiyorum. Mali disiplin adı altında yürütülen politikalar memurlara zam yapmamakla yürütülmez. Mali disiplin sağlanmak isteniyorsa evvela faizleri indirmekle işe başlanmalıdır. Sanayicisi, esnafı kısacası tüm iş dünyasının beklediği oranlarda faiz indirimi sağlanmış olsaydı, o zaman memurlara hakları verilmiş olacak, faize ve rantiyeye akıtılan kaynak çalışan kesimlere yöneltilmiş olacaktı. Böylece gecelik repolarla Japon işadamlarının eşleri veya Alman esnafı zengin edilmemiş olacak memurların hakkı verilmiş olacaktı. Hükümetin bu zam oranlarını kabul etmiyor ve konuyla ilgili mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. 
Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen toplu görüşmelerden ne yazık ki beklediğimiz ve umduğumuz sonucu alamadık. Mali konular dışında oldukça önemli diyebileceğimiz birtakım sosyal ve demokratik haklarda kamu İşveren kuruluyla mutabakata vardık. Toplu görüşmelerde kamuoyuna yansıtıldığı gibi sadece ekonomik ve mali konular görüşülmemekte, sosyal, özlük ve demokratik haklarda masada etraflıca tartışılmakta, memurların daha iyi şartlarda çalışmaları için mücadele verilmektedir.

Değerli basın mensupları!!!

1 yıl boyunca hak arayacağız diyerek üye toplayan ancak toplu görüşme masasından kaçarak memurların pazarlık gücünü zayıflatan konfederasyona bağlı sendikanın biri basına ?Memuru kendi sendikası yakmış? şeklinde tamamen uydurma ve asılsız gerçeği yansıtmayan bir açıklama verilmiştir. Sendikal etiğe ve mücadeleye yakışmayan bir hareket sergileyen bu sendikamıza memurların hakları için mücadele etmesini öğütlüyorum.

Kıymetli arkadaşlar, Değerli basın mensupları!!!

Radyoloji teknisyenleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı çok talihsiz bir yönetmelik ve bu yönetmeliğe istinaden çok riskli bir genelge çıkarmıştır. Sağlık hizmeti sunan Radyoloji teknisyenlerinin haftalık çalışma saatlerini 45 saate çıkarmak bu personelin sağlıklarını çok ciddi tehdit edecektir. Haftalık çalışma süreleri 5 saat iken bile bazı arkadaşlarımız aldıkları radyoaktif şualar sebebiyle kanser olmuşlardır. Çıkarılan genelge ile radyoloji teknisyeni bir arkadaşımız önceden iki günde aldığı zararlı şuayı bir günde alacaktır ki, bu durum kanser riskini de en az iki kat arttıracaktır. İnsan hayatıyla oynamaya ne Sağlık Bakanlığı?nın ne de başka bir kurum veya kuruluşun hakkı yoktur.

Avrupa Birliği normları çerçevesinde yürütüldüğü belirtilen bu insanı yönü çok zayıf olan uygulamadan derhal vazgeçilmeli, çalışanların; çalışma koşulları, mali-sosyal ve demokratik hakları ile ilgili acil olarak yapılması gereken düzenlemeler çıkarılmalıdır. AB ve ILO normlarının sadece işimize gelen kısımlarını değil, tamamı üzerinde çalışmalar yürütmeliyiz. Hastanelerimizdeki röntgen cihazlarının uluslararası standartlara uygun olması ve bu cihazların yaydığı zararlı şuaların rutin olarak ölçümlerinin yapılması, personelin radyasyondan korunması için teknik şartların sağlanması gibi konular ile ilgili somut adımlar atılmamış direk olarak çalışanların mesai saatlerinin arttırılması yolu seçilmiştir. Sağlık Bakanlığı?ndan AB ve ILO normları, uluslararası anlaşmalar ile Anayasamız ve yasalarımıza uygun yönetmelik ve genelgelerle sağlık sistemimizi yapılandırmasını talep ediyoruz.

Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak; Sağlık Bakanlığı?nın, 08.10.2007 tarihli genelgesine dayanak teşkil eden 06.10.2007 tarih ve 26665 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, ?Kamu sağlık hizmetlerinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin radyasyon doz limitleri hakkında yönetmeliği?nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık.

Sağlık Sen Genel Merkezi olarak tüm illerde kitlesel basın açıklamaları ile bu haksız uygulamadan vazgeçilmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ayrıca imza kampanyası da başlatmış bulunuyoruz.

Sağlık-Sen olarak radyoloji teknisyenleri ve tüm sağlık çalışanlarının hakları için her platformda mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum."

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo