Üniversitelerdeki Sözleşmeli Personelin Mağduriyetlerinin Giderilmesi İçin Girişim Başlattık

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına idari müraacatta bulundu. Sağlık-Sen tarafından YÖK Başkanlığı'na yapılan idari müracaat dilekçesinde, "üniversitelerdeki sözleşmeli personele döner sermaye ek ödeme yapılmaması yolunda tesis edilen hukuka aykırı işlemlere ve kararlara son verilmesi, sözleşmeli personelin mağduriyetinin giderilmesi ve döner sermaye haklarından istifade edebilmeleri için gerekli işlemlerin yapılmasını" talep ettik.


Sağlık-Sen tarafından YÖK Başkanlığı'na yapılan idari müracaat dilekçemiz;


T.C. 
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
ANKARA

Başkanlığınıza bağlı üniversitelerde 4/B sözleşmeli olarak personel çalışmaktadır. Ancak, sözleşmeli personele sözleşme ücretlerinin dışında döner sermaye gelirlerinden ayrıca bir ek ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca başkanlığınıza bağlı üniversitelerde döner sermaye ödemesi yapılmayacağı yönünde karar alınmış olduğu öğrenilmiştir. 
5620 sayılı ?Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun? gereği, üniversiteler bünyesinde çalışan geçici işçiler, talepleri ile 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilmişlerdir. 
Ancak kişilerin sözleşmeli statüyü tercih etmelerindeki en önemli neden; Sağlık Bakanlığında çalışan emsalleri ve meslektaşları gibi üniversitedeki personele de ödenmekte olan döner sermaye gelirlerinden istifade edebilecekleri konusundaki düşünceleridir. Bununla birlikte 2547 sayılı yasa 58. maddesinde, elde edilen döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve aynı birimlerde görevli 657 sayılı D.M.K? na tabi personel arasında paylaştırılacağı hükmü düzenlenmiştir. 
06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararında sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar düzenleme altına alınmıştır. Son olarak bu kararda 28.06.2007 tarihinde yapılan değişikliklerle birlikte ilgili karar incelendiğinde; sözleşmeli olarak çalışanların döner sermaye yada ek ödemelerden istifade edemeyeceklerine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca 5620 sayılı yasada da aynı şekilde sözleşmeli personel olmayı tercih edenlerin döner sermaye haklarını kısıtlayıcı bir madde de yer almamaktadır. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı?nda çalışan sözleşmeli personel, döner sermaye gelirlerinden emsali personel gibi istifade edebilmektedir. Aynı statüde ve aynı şartlarda ve sorumluluk altında çalışan sözleşmeli personelden Sağlık Bakanlığında çalışanların döner sermayeden istifade etmelerine karşın, aynı haktan üniversitede çalışan sözleşmeli personelin istifade edememesi hukuka aykırıdır. Eşitlik ilkesine aykırı olan bu uygulama, çalışma huzur ve barışını da bozmaktadır. 
Açıklanan nedenlerden dolayı üniversitelerdeki sözleşmeli personele döner sermaye ek ödeme yapılmaması yolunda tesis edilen hukuka aykırı işlemlere ve kararlara son verilmesi, sözleşmeli personelin mağduriyetinin giderilmesi ve döner sermaye haklarından istifade edebilmeleri için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo