Bu Yıl En Fazla Büyüyen Sendika Olduk

geleneğini devam ettirerek istikrarlı ve sağlıklı büyümesini sürdürdü.  Sağlık-Sen?e gösterilen bu büyük ilgi ve teveccüh karşısında sorumluluğumuzun daha da arttığının bilinciyle etkili faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 
Türkiye?de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının örgütlendiği en büyük memur sendikalarından Sağlık-Sen olarak, kurulduğumuz günden bu yana etkili ve ilkeli bir sendikacılık anlayışıyla hareket ediyoruz. Türk Sendikal hayatına ücret değil, hizmet sendikacılığı anlayışını kazandıran Sağlık-Sen, bu anlayıştan hareket ederek bir sivil toplum örgütü olarak hizmetlerini sürdürmektedir. 
Dünyada ve Türkiye?de kamuda yeniden yapılandırma veya reform adı altında önemli gelişmeler ve atılımlar yapılmaktadır. Kamu hizmet giderlerine ayrılan payın azaltılması, kamu hizmetlerinin rekabete ve piyasa mekanizmalarına sunularak ticarileştirilmesi, özelleştirmelerin hızlandırılması kamu hizmeti üretenleri ve yararlananları oldukça derinden etkileyecektir. Tüm bu gelişmelerin; kamu çalışanlarının iş güvencesinin kalkması, sözleşmeli personel uygulamasının yaygınlaştırılarak yasal memur tanımına uyan çalışanların sayısının azaltılması, sendikalaşmayı ve sendikal hak ve özgürlükleri doğrudan tehdit etmesine kadar uzanan bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmesi muhtemel gelişmeler arasında sayabileceğimiz risklerdir. 
Sağlık hakkının en temel haklardan ve öncelikli olduğunu savunan Sendikamız bu anlamda sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti olduğunu ve kamu görevlileri eliyle verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu anlamda sağlık hizmetlerinin tek elden ve devlet tarafından herkese eşit, ulaşılabilir, kaliteli ve nitelikli, ücretsiz olarak verilmesi sosyal bir devletin ve sendika olarak bizim olmazsa olmaz şartlarımız arasındadır. 
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kazanımlarını muhafaza etmek, çalışanların hak ve menfaatlerini korumak ve yeni kazanımlar elde etmek, hükümetlere; sağlık çalışanları ve ülkemizin genel sorunları ile ilgili görüş ve çözüm önerileri bildirmek, inanca saygıyı yerleştirmek, demokratik ve sivil bir anlayışa sahip olmak ve antidemokratik müdahaleler karşısında dik durmak için örgütlenen Sağlık-Sen bu anlayışla yoluna devam etmektedir. 
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını muhafaza etmek, geliştirmek ve sağlık hizmetlerini ulaşılabilir, nitelikli ve kaliteli, ücretsiz her vatandaşımızın istifade edeceği seviyeye getirmek için sendika olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Sağlık-Sen olarak hukuk müşavirliğimiz tarafından tüm üyelerimiz hukuk danışmanlığı hizmetinden her hangi bir avukatlık ücreti ödenmeden faydalanabilmektedirler. Yine tüm üyelerimizin mevzuat ile ilgili soruları için oluşturulan Mesleki Danışmanlık birimi ile memuriyet ve diğer konularda bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca üyelerimizin Ankara?ya geldikleri zaman konaklama sorunları yine Genel Merkezimiz tarafından çözümlenmektedir. Bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığı görevde yükselme eğitimi kursiyerleri ve SHÇEK görevde yükselme eğitimi kursiyerlerine verilen konaklama hizmetleri ile büyük takdir toplamıştır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo