Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma Kararı, Kamu Hastaneleri Kurumu Tarafından Genel Sekreterliklere Tebliğ Edildi

Dağıtılacak döner sermaye tutarının belirlenmesinde genel sekreterleri yetkili kılan düzenlemenin Sağlık-Sen’in başvurusu sonrası Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından İl Genel Sekreterlikleri’ne gönderildi.

Kurum Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu’nun imzasıyla gönderilen yazıda, “Danıştay On Birinci Daire’nin söz konusu yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda, 2014 yılı Ocak ayından itibaren dağıtılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde genel sekreter tarafından dağıtılacak ek ödeme tutarı kararının değiştirilmesi ve yönetmelikte öngörülen sınırlar dahilinde yeniden dağıtılacak ek ödeme tutarı belirlenmesi mümkün değildir.” denildi.

Sağlık-Sen, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 2013/2 sayılı genelgesiyle ek ödemelerdeki dağıtılacak oranı değiştirme ve belirleme yetkisi veren düzenlemesini yargıya taşımış, Danıştay 11. Dairesi de, Sağlık-Sen’in talebini haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Danıştay yürütmeyi durdurma kararında, ek ödeme oranlarını değiştirme veya belirleme yetkisinin, ‘Genel sekreterlerin görevlerini belirleyen yasalara ve yürürlükteki yasal düzenlemelere aykırı’ olduğuna vurgu yapmıştı.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo