Toplum Sağlığı Merkezi Personelinin Döner Sermaye Ödemesinin Arttırılması İçin Girişim Başlattık

 

Sağlığı Merkezi personelinin almış olduğu döner sermayenin en az Sağlık Müdürlüğünde çalışan personel kadar olması ve eşitlenmesi, ayrıca bu birimde çalışanlara daha fazla döner sermaye ödemesi yapılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'na müracaatta bulundu. Sağlık-Sen tarafından Sağlık Bakanlığı'na yapılan İdari müracaat dilekçesini tam metni;


Sayı : MKS.03.SS.30/2007/ 25.05.2007
Konu : Toplum Sağlığı Çalışanlarının 
Döner sermaye mağduriyetlerinin giderilmesi

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI 
( Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne) 
ANKARA


2005 malî yılı bütçe kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak hazırlanmış olan ?Sağlık Bakanlığı?na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönerge? uyarınca birinci basamak sağlık hizmeti sunan ve döner sermayeli olan (il sağlık müdürlükleriyle bunların bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocağı, sağlık evi, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler ve benzerlerinin tamamı) birinci basamak sağlık kuruluşlarında döner sermaye uygulaması yapılmaktadır. 
15.09.2005 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin 4.maddesinde Toplum Sağlığı Merkezi tanımı yapılmış ve yine aynı yönergenin 24. maddesinde ise Toplum Sağlığı Merkezinde çalışanların görev tanımları ve sorumlulukları düzenleme altına alınmıştır. Bütün bunlar incelendiğinde; Aile Hekimliğinin uygulanması ve giderek yaygınlaşması ayrıca bu sistem içerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinin ve çalışanlarının ne denli önem arz ettiği ortaya çıkmaktadır. Aile hekimliği uygulamasının belkemiğini oluşturan Toplum Sağlığı Merkezleri yapmış oldukları çalışmalar ve almış oldukları sorumlulukları ile iş yükünün çoğunu üzerlerine almış bulunmaktadırlar. 
Ancak Toplum Sağlık Merkezlerinde Çalışanların iş yüklerinin ve sorumluluklarının fazla olması ayrıca Sağlık Müdürlüklerinde çalışan personel sayısına göre daha az sayıda personelin çalışması ve döner sermaye uygulamalarında Sağlık Müdürlüğü personeline %20 ek puan verilmesi Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışanların mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 
Bu nedenle Toplum Sağlığı Merkezi personelinin almış olduğu döner sermayenin Sağlık Müdürlüğünde çalışan personel kadar olması ve eşitlenmesi, ayrıca bu birimde çalışanlara daha fazla döner sermaye ödemesi yapılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz

Saygılarımızla,

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo