İftira Kitapçığının Dağıtılması İle İlgili Sendikalara Uyarıda Bulunduk

 

basım yeri belli olmayan kitapçık müsvettesinin dağıtılması ile ilgili üyelerinin ilişkisi olduğu tespit edilen sendikalara bir yazı gönderdi. Türk-Sağlık-Sen?e gönderilen yazıda şu hususlara değinildi;

?Son dönemlerde başta Memur-Sen tüzel kişiliği, yöneticileri ve temsilcileri olmak üzere Memur-Sen?e bağlı üye sendikaların tüzel kişiliklerine, yöneticilerine ve temsilcilerine, hatta tüm Memur-Sen camiasına karşı çok ciddi bir tahrik ve karalama kampanyası başlatılmıştır. Ne yazık ki bu yaftalama ve karalama kampanyası içerisinde Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaları ve temsilcileri yer almaktadır. Aynı iş kolunda olmamız nedeni ile bu çirkin olaya sendikanıza bağlı bazı yerlerdeki temsilcilerinizin de alet olması çok endişe vericidir. ?Memur-Sen?in Gerçek Yüzü? adı altında hazırlayanı, yayınlayanı, imtiyaz sahibi, basım yeri belli olmayan kitapçık müsvettesinin, kamu kurum ve kuruluşlarında elden ele dolaştırılmasının sendikacılık anlayışının ne denli gayri ahlaki ve çürümüş olduğunu göstermektedir. Bu kanunsuz kitapçık temsilcileriniz tarafından ortalıklarda dolaştırılması yetmemiş gibi bir de bazı illerde sendikanızın panolarında boy boy sergilenmesi ise suç olup aynı zamanda sendikal etiğe uymamaktadır. Bahsi geçen kitapçık bir paçavradan ibaret olmakla; amacı sadece ama sadece Memur-Sen konfederasyonu ve bağlı sendikalarını karalamaya yöneliktir. Ancak bunun yanında bunun gibi gayri ahlaki çalışmalar ve provokasyonlar ile kamu çalışanları arasında bir kaos ortamı oluşturulmak sureti ile ülkemizin huzur, birlik ve beraberlik ortamının yara almasına sebebiyet verilmektedir. Ancak bu tip oyunlara Memur-Sen camiası alet olmayacak ve çamura çamurla cevap vermeyecek, onurlu, ilkeli dik duruşundan ödün vermeyecektir. Şu unutulmamalıdır ki yapılan tüm bu hain ve hukuksuz saldırılar karşısında Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaları daha hızlı büyümesini sürdürecektir.

Bu kitapçığı dağıtanlar tek tek tespit edilmekle birlikte; bir kısım üyelerinizin olaylara karıştığı tespit edilmekle, haklarında tutanaklar tutulup, ilgili yerlerdeki savcılıklara şikayetler intikal ettirilmektedir. Sorumluların tespiti ve cezalandırılmaları adına gerekenler sendikamız tarafından yapılacaktır. Konu hakkında gereken hassasiyetin sendikanız tarafından gösterileceğini umut etmekle; gerekli önlemlerin alınmasını ve gerekenlerin yapılmasını talep ederiz.?


ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DELALETİYLE

GÖRELE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ :1- Ahmet AKSU

Strazburg caddesi - 44/12 Sıhhiye/ Ankara 
2- Memur Sendikaları Konfederasyonu ( aynı adres) 
Strazburg caddesi - 44/12 Sıhhiye/ Ankara

VEKİLİ : Av. Mehmet KASAP GMK Bulvarı No:95 Kat:5 Maltepe/Ankara

ŞİKAYET EDİLEN : Şenol KAÇMAZ

Görele Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Sağlık Ocağı,Türk Sağlık-Sen İlçe Temsilcisi Çev. Sağ. Tek.

SUÇ KONUSU :Müvekkilim Memur-Sen Konfederasyonu ve başkanı Ahmet Aksu?ya hakaret niteliği taşıyan dergiyi dağıtan şüpheli hakkında gerekli incelemenin ve soruşturmanın yapılmak sureti ile cezalandırılmasına ilgili dergininin dağıtımının önlenmesi ve toplatılması hakkında gerekli işlemlerin kamu adına yapılması taleplerine dair dilekçeye muhtevidir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkiller Memursen Konfederasyonu ile genel başkanı Ahmet Aksu 4688 yasa kapsamında memur sendikacılığı alanında sendikacılık faaliyetinde bulunmaktadır.

2- Fakat kaynağı tespit edilemeyen bir yerden ekte sunduğumuz müvekkillerime ve yaklaşık 250 bin üyesine hakaret niteliği taşıyan ?Memur-Sen?in Gerçek Yüzü? isimli dergi sistemli bir şekilde dağıtılmıştır. Şüpheli başka bir memur sendikası üyesidir. Halen yukarıda adresini belirttiğimiz işyerinde çalışmaktadır.

3- Dergi muhtevasından da anlaşılacağı gibi yazılanlar tamamen müvekkillerimi karalamaya ve memurlar nezdinde küçük düşürmeye yönelik yayınlardır.

4- Basın Kanununa göre bu türlü yayınların özellikle madde 15?e göre gösterilmesi gereken zorunlu bilgileri gösterilmemiştir.

5- Türk Ceza Kanunu ve Basın Kanuna göre şüphelinin ilgili yayını dağıtması suçtur.

6- Türkiyenin her yerinde adı geçen yayın sistemli bir şekilde dağıtılmıştır.

7- Öncelikle bu yayının kim tarafından basıldığının ve çoğaltıldığının da tespit edilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM

Müvekkillerimi aşağılamaya yönelik ?Memursenin Gerçek Yüzü? isimli yayını öncelikle dağıtan şüpheli hakkında daha sonra da tespit edilecek yasak yayını basan ve dağıtanlar hakkında da gerekli işlem yapılmak sureti ile resen gözetilecek hususlarla, kamu adına kovuşturmanın yapılması ve başta sorumlularının tespiti, cezalandırılmaları için ve ilgili dergininin dağıtımının önlenmesi ve toplatılması hakkında gerekli işlemlerin yapılması taleplerine dair dilekçeye muhtevidir. 25.04.2007

Müştekiler Vekili

Av. Mehmet KASAP


EKLERİ

1- Onaylı vekaletname örnekleri
2- Tutanak fotokopisi
3- Türk Sağlık-Sen panosuna asılan derginin fotoğraflarının fotokopisi

TANIKLAR

1- Kerim SÜRAL
2- Fikri KAYA
3- Murat HACAK
4- Abdullah ÇINAR

Adres :Sağlık-Sen Görele İlçe Temsilciliği 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo