Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Sağlık-Sen'e Gönderdiği Cevap

 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sordu.  Sağlık-Sen, 2006 yılı toplu görüşmelerinde 4/b’ye tabi sözleşmeli personelin sendikalara üye olabileceklerinin Memur-Sen ile Hükümet arasında imzalanan mutabakat metninde yer aldığı vurguladı. Sağlık-Sen tarafından Bakanlığa gönderilen yazıda, Ankara 2. İş Mahkemesi’nin Sağlık-Sen tarafından açılan davada 4/b’lilerin sendikalara üye olabilecekleri yönünde karar verdiği belirtilerek bundan sonraki yapılacak işlemlerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bilgi istendi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sağlık-Sen’e gönderilen yazıda; Ankara 2. İş Mahkemesinin verdiği kararın temyiz edildiği belirtilirken, üye aidat kesinti işlemlerinin 4688 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen usul ve esasların uygun olarak yapılması gerektiği vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sağlık-Sen’e gönderilen yazı;

“4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 25’inci maddesinin, 5538 Sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasında, aylık üyelik ödenti tutarının; kamu görevlilerinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanacağı, ödenti tutarının 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet Memurunun damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. 
Konuyla ilgili sendika tüzüğünün 48’inci maddesinde, sendika aidatının üyenin maaşının binde beşi kadar olduğu öngörülmüştür. 
Ankara 2. İş Mahkemesi’nin 2006/413 Esas ve 2006/650 sayılı kararında 657 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin (B) bendine tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin 4688 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren sendikalara üye olabileceklerine hükmetmiş, ancak söz konusu mahkeme kararı hakkında Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunulmuştur. 
Bu nedenlerle, söz konusu personelin sendika üyeliklerinin Yargıtay kararına göre değerlendirileceği; üyelik ödentileri konusunda ise 4688 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde öngörülen usul ve esaslarının uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.”

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo