Sosyal Güvenlik Primlerinin İşverenden Alınması İçin İdari Müracatta Buluduk

 iyileştirilmesi için girişimlerini sürdürüyor. Sözleşmeli personel adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılacak olan prim ödemelerinin hangi kalemlerden oluştuğu ve hangi oranlarda-miktarda kesintinin yapılacağının belirginleştirilmesi, işveren tarafından ödenmesi gereken prim ödemelerinin, sözleşmelilerin ücretlerinden ve döner sermayelerinden kesilmemesi ve uygulamada birliğin temin edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduk. 

Maliye Bakanlığı'na yaptığımız idari müracaat; 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞINA
ANKARA 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı yasa 4.madde (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel görev yapmakla birlikte hizmet akdi ile çalışmaktadırlar. Yapılan sözleşmeler 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3.maddesi ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca yapılmaktadır. 

Hizmet sözleşmeleri incelendiğinde, bunun 7. maddesinde “Personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ na tabidir.” Hükmünün düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Yani 506 sayılı yasa 73.maddesinde sigortalı adına ödenecek olan primlerin oranlarının düzenleme altına alınmış olduğu görülecektir. Buna göre ödenmesi gereken primin %14 işçiden( işçinin kazancından) alınmakta diğer kalan primin %19.5-25 arasında değişen oranda ise işveren tarafından ödenmesi gereken işveren hissesi olarak tespit edilmiştir. 
Ancak, hastanelerde bu kesintilerin nasıl uygulanması gerektiği yönünde bazı sorunların yaşandığı sendikamız tarafından bilinmektedir. Örneğin bazı yerlerde sözleşmelilerin almış oldukları ücretlerden hem işçi hem de işveren katkısı kesilmekle birlikte ayrıca almış oldukları döner sermaye ücretlerinden de aynı kesintinin yapılmakta olduğu yönünde bazı sıkıntılar sendikamıza iletilmektedir. Kanaatimiz sözleşmeli olarak çalışmakta olan kişinin almış olduğu ücret yada döner sermaye gelirinden sadece %14 oranında sözleşmeliden(işçiden) alınması gereken kesintinin dışında diğer kesinti-kesintilerin sözleşmelilerden alınmaması , işveren tarafından ödenmesi gerektiği yönündedir.

Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi adına Bakanlığınızın konu hakkındaki görüşü önem arz etmektedir. Sözleşmeli personel adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılacak olan prim ödemelerinin hangi kalemlerden oluştuğu ve hangi oranlarda-miktarda kesintinin yapıldığının bildirilmesini talep etmekle birlikte; Anlatmış olduğumuz uygulamalar nedeni ile; mağdur olan sözleşmeli personelin mağduriyetinin giderilmesi, işveren tarafından ödenmesi gereken prim ödemelerinin, sözleşmelilerin ücretlerinden ve döner sermayelerinden kesilmemesi ve uygulamada birliğin temin edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sendikamız adına saygılarımızla arz ederiz.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo