Diş Protez Teknisyenlerinin Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi İçin Girişimlerimiz Sürüyor

yönelik yeni bir çalışma başlattı. Sağlık-Sen tarafından 8 Şubat 2007 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yapılan idari müracaatta diş hastanelerinin diş polikliniklerinde görevli diş teknisyeni personellerinin çalışma şartlarının ağır olduğu belirtilerek, “Diş protez işlerinde kullanılan malzemelerin kanserojen madde içermesi nedeniyle protez teknisyenlerinin ‘riskli birimler’ içerisine alınması talep edildi. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2007 tarihinde Sendikaya gönderilen cevabi yazıda “Diş protez teknisyenlerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak Bakanlığımızca yeni bir çalışma başlatılmış olup, bu çalışmalar halen devam etmektedir” denildi. 
Sağlık-Sen Genel Dr. Ahmet Aksu, yapılan bu çalışmanın detaylarının bildirilmediği için tatmin edici bulmadıklarını vurgulayarak, “Tarih yine tekerrür ediyor. Sağlık Bakanlığı bir kez daha sendikaların, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri almadan yeni bir çalışma yapıyor. Bu çalışmanın eksiksiz bir şekilde tamamlanması için mutlaka çalışma devam ederken STK’lardan görüş ve öneri istenmeli, bu istikamette hareket edilmelidir” dedi. Aksu, meslek gruplarının döner sermaye ek pirimi dağıtılması konusunda Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na da müracaatta bulunduklarını belirterek, “Diş protez teknisyenlerinin çalıştığı birimin riskli birimler arasına alınması ve döner sermaye ek primi dağıtılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu. 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo