Haber Sitesine Gönderdiğimiz Düzeltme Yazısıdır

 

2. İş Mahkemesi bir karar vermiştir. Bu karar üzerine Memur-Sen’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) olarak kararın Yargıtay tarafından onaylanmasından sonra kamuoyuna duyurmanın daha doğru olacağını düşünerek konuyu gündeme getirmedik. Ancak bir sendika bu kararı kendi başarısıymış gibi lanse etmeye çalışınca kamuoyunu doğru bilgilendirmek için internet sitemizde konuyla ilgili yazılar yayınladık. Sitemizdeki yazımızda da belirtildiği gibi 4/b’ye tabi sözleşmeli personelin sendikalara üye olabilmeleri ile ilgili ilk dava tarafımızdan açılmış olup, ilk kazanım da yine Sağlık-Sen tarafından açılan dava ile elde edilmiştir. Bu hususla ilgili olarak dava dilekçelerindeki Esas Numaralarına bakılabilir. Onun haricinde küçük hesapların hiçbir zaman peşinde olmadık ve olmayacağımızı da bu vesileyle belirtmek isteriz. 
Sitenizde yayınlamış olduğunuz konuyla ilgili haberde davanın bireysel bir dava olduğu belirtilmektedir. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. Sendikamızca açılan dava bireysel bir dava değil Sağlık-Sen adına açılmış bir “tespit” davasıdır. 
Bir diğer husus ise sitenizde yayınladığınız haberin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını umduğumuz bir konunun okuyucularınıza yanlış aktarılmasıdır. 2006 yılı toplu görüşmelerinde mali haklarda bir mutabakata varılmamış ancak özlük ve sosyal haklarda Kamu İşveren Kurulu adına Hükümet ile memurlar adına Memur-Sen arasında bir mutabakat metni imzalanmıştır. Söz konusu mutabakat metninde, “Taraflarca Gerçekleştirilmesi Benimsenen Hususlar” başlığı altında mutabakata varılan konuların 1. maddesinin b fıkrası aynen şöyledir: “657 sayılı Kanunun 4. maddesinin B bendine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmelerine imkan sağlanması.” Durum böyleyken söz konusu haberde bu gerçek belirtilmemiş ve mutabakat altına alınan bu konu yanlış aktarılmıştır. 
Objektifliğine inanmak istediğimiz sitenizde kamuoyunu bilgilendirme yazımızı yayınlayacağını umuyor, kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.


Sağlık-Sen 
Basın Müşavirliği

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo