Başaran: Sağlık-Sen Hizmet Sendikacılığının Öncüsüdür

Sağlık-Sen Genel Mali Sekreteri Yaşar Başaran, Sosyal güvenlik sistemi ve genel sağlık sigortası uygulamalarında çok büyük sıkıntılar oluşabileceğine dikkat çekti. Sağlık-Sen'in salt ücret sendikacılığı değil hizmet sendikacılığının öncüsü olduğunu vurgulayan Başaran, "Sendikamız Sağlık-Sen, bu kutlu mücadelede diliyle, eliyle olmazsa demokratik ve hukuki zeminde eylemleriyle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakkını her platformda korumaktadır" şeklinde konuştu.
Sağlık-Der Genel Başkanı Dr. Kasım Sezen'in Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili yaptığı açılış konuşmasının ardından Dr. Ali Mumcu, "Sosyal Güvenlik Sistemi Nereye Gidiyor ?" sorusuna yaptığı konuşmayla cevap aradı. Sağlık-Sen Genel Mali Sekreteri Yaşar Başaran ise "Genel Sağlık Sigortasında Sağlık Çalışanlarının Performans uygulaması" konusunda yaptığı değerlendirme ile sağlık çalışanlarının yeniliklerden nasıl etkileneceğini ortaya koydu. Başaran yaptığı konuşmada sistemin tamamen tu-ka-ka ilan edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeni olan bu sistemle; sağlık hizmetlerinin sunumunun kolaylaştırılması ve hizmete hızlı erişilebilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir. Ancak tüm bunlar yapılırken özellikle sendikaların, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve talepleri dikkate alınmamıştır. Bu anlamda başta sağlık çalışanları olmak üzere hizmet veren ile hizmet alan kesimler arasında çok ciddi sıkıntıların oluşacaktır. Bunu aile hekimliği pilot uygulamasının yapıldığı illerde başta Düzce İlimizide gördük. Sayın Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde bu konuları özellikle dile getirdik ve ileriye dönük sağlık sistemimiz üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirttik. Ne yazık ki, geldiğimiz nokta görüş ve taleplerimizin hiçbir şekilde dikkate alınmadığı yönünde olmuştur" dedi. 
Sağlık-Sen Genel Mali Sekreteri Yaşar Başaran Antalya İlinde sendika olarak; "Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Sistemi", "Aile Hekimliği" ile "Sağlık Sistemimiz'in AB'ye uyumu" konularında 10-11-12 Kasım 2006 tarihleri arasında hizmet içi eğitim yaptıklarını dile getirerek, "Bu toplantıda da gördük ki, hala bazı konular mulallakta bırakılmıştır. 2007 yılı başından itibaren uygulanmaya konulacak olan yeni sistemin bu anlamda tekrar ve ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi ve özellikle sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin talepleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu anlamda biz sendika olarak genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik sistemi ve aile hekimliği konularında hazırladığımız değerlendirme raporlarını Bakanlık yetkililerine sunduk" şeklinde konuştu. 
Panelin son konuşmacısı Mehmet Sarıçil ise "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdi. 
Daha sonra katılımcıların Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tek adresi Sağlık-Sen'in faaliyetleriyle ilgili olarak sordukları soruları yanıtlayan Başaran, sağlık ve sosyal himet çalışanlarının haklarını her platformda savunan tek sendika olarak hizmet sendikacılığı anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Katılımcılar Sağlık-Sen Genel Mali Sekreteri Yaşar Başaran'ın verdiği bilgiler ile yeni sistemi daha iyi anladıklarını dile getirerek Başaran'a teşekkür ettiler.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo