Memur - Sen anketinden ilginç sonuçlar çıktı

Memur-Sen, memurların çeşitli konulardaki değerlendirmelerini ve içinde bulundukları durumu belirlemek amacıyla kapsamlı bir anket çalışması yaptı.
Yaklaşık 10 bin memura, kamu hizmetlerinden memnuniyetlerine ilişkin sorular yöneltilen anketin sonuçlarına göre, memurların çoğunluğu bu hizmetlerden memnun olmadıklarını ifade etti.

Ankete ilişkin değerlendirmede, memurların en memnun oldukları kamu hizmetinin sağlık, en az memnun oldukları kamu hizmetinin ise eğitim olduğu ortaya çıktı. Katılımcılardan eğitim hizmetlerinden memnun olanların oranı yüzde 20,71, adli hizmetlerden memnun olanların oranı yüzde 21,36, bilgi edinme işlemlerinden memnun olanların oranı yüzde 21,98, belediye hizmetlerinden memnun olanların oranı 23,40, asayiş hizmetlerinden memnun olanların oranı 29,89, sağlık hizmetlerinden memnun olanların oranı ise yüzde 32,10 olarak tespit edildi.

''KADIN MEMURLARIN REFAH DÜZEYLERİ ERKEKLERE GÖRE DAHA İYİ''
Anket sonuçlarına göre, kadın memurların yüzde 17,6'sının, erkek memurların ise yüzde 16,07'sinin genel olarak refah düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu, bununla birlikte kadın memurların yüzde 82,4'ünün, erkek memurların ise yüzde 83,93'ünün refah düzeylerinin ortalamanın altında olduğu belirtildi. Buna göre, kadın memurların refah düzeylerinin erkek memurlara göre daha iyi olduğu, bununla birlikte cinsiyeti ne olursa olsun ankete katılan memurların refah düzeylerinin düşük olduğu kaydedildi.
Memurların refah düzeylerinde eğitim durumlarına göre yapılan değerlendirmede de ilkokul mezunu memurların yüzde 86,08'inin, lise mezunu memurların yüzde 86,59'unun, üniversite mezunu memurların yüzde 82,81'inin, yüksek lisans mezunu memurların ise yüzde 73,19'unun genel olarak refah düzeylerinin ortalamanın altında kaldığı ifade edildi.

Refah düzeyinin hizmet kollarına göre incelenmesi sonucu ise sanayi ve madencilik hizmet kolunda çalışan memurların yüzde 29,9'unun, bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri kolunda çalışan memurların yüzde 19,18'inin, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda çalışan memurların yüzde 18,13'ünün refah düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu belirtildi. Bunun yanında, diyanet ve vakıf hizmet kolunda çalışan memurların yüzde 94,55'inin, basın yayın ve iletişim hizmet kolunda çalışan memurların yüzde 87,83'ünün, yerel yönetim hizmet kolunda çalışan memurların ise yüzde 86,47'sinin genel olarak refah düzeylerinin ortalamanın altında olduğu kaydedildi.

Değerlendirmede, ankete katılan memurlardan, çalıştıkları hizmet kollarına göre refah düzeyi en iyi olan memurların enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda, en kötü olan memurların ise diyanet ve vakıf hizmet kolunda çalışan memurlar olduğuna yer verildi.

Memurların kişisel konularda memnuniyetlerine yönelik sorulara verdikleri cevaplar ve memnuniyet yüzdeleri ise şöyle:
-Sağlığından memnun olanlar: 63,21
-İşinden memnun olanlar: 58,35
-Oturduğu mahalleden memnun olanlar: 55,05
-Oturduğu konuttan memnun olanlar: 52,35
-Almış olduğu eğitimden memnun olanlar: 48,74
-İşteki yöneticilerinden memnun olanlar: 46,51
-Türkiye'nin yönetiminden memnun olanlar: 30,84
-Hane halkı gelirinden memnun olanlar: 28,41
-İşindeki kazancından memnun olanlar: 27,82

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo