Genel Başkanımız Mahmut Kaçar; Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Görüşmesinden Sağlık Çalışanlarına Gerçek Müjdeli Haberlerle Döndü

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar ve yönetim kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin sendika tarafından sunulduğu ziyarette, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın yanı sıra Sağlık-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Doç. Dr. Turan Buzgan, Prof. Dr. Nihat Tosun ve Abdulkadir Atalık hazır bulundular.

Toplantı sonunda Sağlık Bakanı Recep Akdağ;

 

1.      Genel idari hizmetler sınıfında çalışanlara nöbet ücretlerinin ödenmesi,

2.      Sağlık personeli ile 4/b’li eşinin ve her ikisi de 4/b’li olan eşlerin birleştirilmesi,

3.      Vekil hemşire-ebelerin 4/b statüsüne geçirilmesi,

4.      4/b lilerin askerlik dönüşü işe başlamaları hususunda gerekli çalışmaların sağlanması,

      5.Geçici görev yolluğunun ve tedavi yolluklarının zamanında ödenmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde görüşmelerde bulunarak bu konunun takipçisi olacağını,

 

Sağlık çalışanları adına bizlere iletmiş olduğunuz sorunların diyalog ve karşılıklı  iletişim içerisinde ivedilikle çözüme kavuşturulması için bakanlığın üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

 

Toplantının basına kapalı olan bölümünde;

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut KAÇAR;  Sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerini şu şekilde ifade etti;

- Atama ve nakil yönetmeliğinin standart kadro ve PDC ile ilgili hükümlerinin iptalinden dolayı bir aya yakındır atamaların durduğu buda personelin mağduriyetine sebebiyet verdiğini,

- Farklı personel uygulamaları nedeniyle aynı işi yapan aynı unvanda aynı yerde çalışan fakat farklı özlük haklarına sahip personel uygulamaları çalışma barışına zarar vermektedir.

 Bu bağlamda tüm sözleşmeli personelin 657/ 4-A haklarından faydalanmalıdır.

- 4/B personeline eş durumu tayin hakkının, becayiş hakkının, askerlik sonrası işe başlama, SSK Kanunundan kaynaklanan aile yardımı,çocuk yardımı vb. yardımlarından faydalanması,  

- Sağlık personeli ile 4/b’ li eşinin ve her ikisi de 4/b’ li olan eşlerin birleştirilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması,

- SSK kanunundan kaynaklanan aile yardımı, giyim yardımı, çocuk yardımı vb. mağduriyetlerin giderilmesi,  

- Sağlık hizmetleri sınıfıyla ilgili bir üst öğrenimi bitiren 4924 ve 4/b’lilerin özlük haklarından faydalanması.Bu konuda sendikamız tarafında 4924’ler ile ilgili kazanmış olduğumuz davalar vardır ve mahkeme süreçleri yaşanmadan gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

- İptal ihdas kadrolarını kullanmak sureti ile veri hazırlama kadrolarının çalışanlarımıza tahsis edilebileceği,

- Görevde yükselme eğitimlerinin Ankara’da yapılması yerine Ankara dışında yapılmasının bir çok problemi ortadan kaldıracağı ve daha fazla kişinin görevde yükselmeden faydalanacağı,

- Genel idari hizmetler,yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfında çalışanların personel eksikliği olmasından dolayı bila mecbur fazla çalıştıklarını ve buna karşılık izin kullanamadığı gibi hiçbir ücrette alamadıkları, bu nedenlerle genel idari hizmetler sınıfında çalışanların nöbet ücreti alabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,

- 4924 statüsünde çalışanların nöbet ücreti alması,

- Vekil ebe-hemşirelere döner sermaye verilmesi ve aynı zamanda vekil ebe- hemşirelerin 4/ b statüsünde istihdam edilmesinin daha isabetli bir karar olacağı,

- Tedavi yolluğu ve geçici görev yolluklarının zamanında ödenmesi gerektiği,

- Aile sağlığı merkezlerinde yardımcı hizmetler sınıfında bir personelin istihdam edilmesi,

- Toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan personellerin döner sermayelerinin arttırılması gerektiğini ifade ettik.

 

Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ’a, sağlık personeli için büyük bir hizmet olarak kabul ettiğimiz ‘Öğretmen evi Protokolü’ için teşekkür edildi.

Akdağ; ise Genel Başkan Mahmut Kaçar tarafından iletilen taleplerin ciddiyetle inceleneceğini ve gerekli çalışmaların yapılacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti;

‘Hükümetimiz ve bakanlık olarak sağlık çalışanlarının daha rahat ve huzurlu ortamda sağlık hizmeti sunmaları gerektiğine inanan ve bu uğurda gayret sarf eden bir teşekküle ve anlayışa sahibiz.

Bu nedenle bize iletmiş olduğunuz sorunlar ile ilgili olarak; 

 

1.      Genel idari hizmetler sınıfında çalışanlara nöbet ücretlerinin ödenmesi,

2.      Sağlık personeli ile 4/b’ li eşinin ve her ikisi de 4/b’ li olan eşlerin birleştirilmesi,

3.      Vekil hemşire-ebelerin 4/b statüsüne geçirilmesi,

4.      4/b lilerin askerlik dönüşü işe başlamaları hususunda gerekli çalışmaların sağlanması,

      5. Geçici görev yolluğunun ve tedavi yolluklarının zamanında ödenmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde görüşmelerde bulunarak bu konunun takipçisi olacağını,

 

Sağlık çalışanları adına bizlere iletmiş olduğunuz sorunların diyalog ve karşılıklı  iletişim içerisinde ivedilikle çözüme kavuşturulması için bakanlığın üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Tüm ulusal basının iştirak ettiği ziyarette; Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar ve Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ basına açıklamalarda bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar; ‘02-03 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 3.Olağan Genel Kurulumuzda delegasyonun büyük desteğini alarak seçilmiş bulunan yeni yönetim kurulu üyeleri ile bakanımızı ziyaret etmiş bulunuyoruz.’ dedi.

Genel Başkan Mahmut Kaçar konuşmasının devamında; ‘Sağlık Bakanlığı ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ adı altında büyük ve ciddi bir proje ortaya koymuştur. Bu bağlamda ortaya konulan çalışmaları yakından takip ediyor ve takdirle karşılıyoruz.

Elbette bu yenilikler halkımızı rahatlatmış olmakla birlikte, sağlık çalışanlarının da yükünü arttırmış ve beraberinde yeni sorunlar getirmiştir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başarıya ulaşmasında en önemli mihenk taşının  sağlık çalışanları olduğu unutulmamalıdır. Sağlık hizmeti alanların memnuniyetinin sağlanmış olması ile birlikte, sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştiren sağlık çalışanları için de memnuniyet tesis edilmesi, önem arz etmektedir.

Sağlık-Sen olarak; Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın önemsendiği kadar, sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştiren sağlık çalışanlarının da önemsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Uygulanan programın uzun vadede sekteye uğramaması açısından, bu noktanın altını önemle çiziyoruz.

Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesinin en temel koşulu; sağlık hizmetini sunan çalışanlarımızın özlük hakları ve çalışma şartlarındaki olumsuzlukların ivedilikle çözülmesi gerektiğini yineliyoruz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo