Genel Başkan Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'yu ziyaret etti

 

Sağlık-Sen Genel Bakanı Mahmut KAÇAR; Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’yu makamında ziyaret ederek, sosyal hizmet çalışanlarının temel sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. Görüşmede; özelikle çok düşük düzeyde olan Başbakanlık tazminatı ve ek ders ücreti ödemeleri konusu üzerinde duruldu. Görüşmenin bir bölümüne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü AYALAN’da iştirak etti.

Genel Başkan KAÇAR, sosyal hizmetler çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin olarak Sağlık-Sen’ in görüşlerini şu şekilde aktardı:      

“Bizler; sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temsilcisi olarak sosyal hizmetler alanında hizmet veren çalışanlarımızın mali ve özlük haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına çalışmalar yapıyoruz ve girişimlerde bulunuyoruz.

Korumaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere bakım, koruma ve danışmanlık hizmetleri veren sosyal hizmet çalışanları; işin ve sunulan hizmetin ağırlığı ve risk faktörleri göz önünde bulundurulduğunda zor şartlarda görev yapmaktadırlar.

Öncelikle vurgulamamız gereken konu; sosyal hizmet politikalarımızın milyonlarca korunmaya, bakıma muhtaç hale gelmiş vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde genişletilmesidir.

SHÇEK bünyesinde çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, kadın veya erkek konukevlerinde, toplum veya aile danışma merkezlerinde  hizmet verilmektedir. Ayrıca; kreş, gündüz bakım evleri, gençlik ve toplum merkezleri, aile merkezleri ile de 24 saat sokak çocukları koruma altına alınmıştır. Ancak bu birimlerin sayısı toplum ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde değildir.

Sosyal hizmetlerin tek çatı altında toplanması için 1983 yılında kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)’ nun, Başbakanlığa bağlı diğer kurumlar arasında adeta üvey kurum muamelesi gördüğü tarafımızdan defalarca dile getirilmiştir.

Kendi ailelerinin bile bakmadığı insanlarla büyük bir özveriyle ilgilenen, olağanüstü güç şartlarda görev yapan SHÇEK çalışanlarının Başbakanlık tazminatının, diğer kurumlarda çalışan kamu görevlilerine uygulanan düzeye çıkarılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

SHÇEK bünyesinde görev yapan idareciler, kendileri ile aynı görevi icra eden Milli Eğitim Bakanlığı idarecileri gibi yönetim görevi gereği almakta oldukları ek ders ücretinden yararlanamamaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı yatılı okullarda görevli olan idarecilere, yapmış oldukları yöneticilik faaliyetleri gereği 30 saat ek ders ücreti ödenirken, sosyal hizmetlerde bu miktar 15 saate düşmektedir. 24 saat esasına göre hizmet veren SHÇEK bünyesinde görev yapan idareciler daha zor şartlarda ve daha fazla hizmet vermektedir. 

22.12.2000 tarih ve 24268 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlan 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile SHÇEK’ te çalışan personele haftada 8 saati aşmamak üzere “ek çalışma( Ders niteliğinde egzersiz görevi)” yapmakta ve bu ek çalışma ile aylık ek gelir elde etmekteydi. Ancak, SHÇEK Genel Müdürlüğü’ nün 07.02.2008 tarih ve 2008/01 sayılı genelgesi ile söz konusu personelin haklarına kısıtlamalar getirilmiş, ek ders ücreti almakta olan personeller mağdur edilmiştir. Bakanlar Kurulu kararına, hukuka aykırı düzenlemeler içeren mezkur genelgenin iptaline ilişkin olarak sendikamızın girişimleri olmuştur. 24 saat esasına göre hizmet veren ve fedakarlık anlayışının ön planda olduğu kurumlarda çalışanların maddi sıkıntılar çekmesi hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır.    

Sosyal hizmetlerdeki personel açığı önemli bir sorundur. Personel açığının giderilmesi için SHÇEK Genel Müdürlüğü bütçesine gerekli ödenek konmalıdır. Sosyal hizmetlere olan talebin gün geçtikçe artmasına rağmen, Türkiye’de bu önemli hizmeti sunan çalışanların çalışma huzurunu bozan ücret ve özlük haklarındaki sıkıntıların giderilmemesi nedeniyle, SHÇEK personeli şartları ve ücretleri daha iyi kurumlara geçmek istemektedirler.

Kendisine iletilen sorunlardan özellikle Başbakanlık tazminatı konusunu yakından takip ettiğini belirten Nimet ÇUBUKÇU, diğer sorunlarla da ilgileneceğini ifade etti. Görüşme sonunda Genel Başkan Mahmut KAÇAR, çok düşük düzeyde olan Başbakanlık tazminatı konusunu en kısa zamanda Sayın Başbakana da ileteceklerini özellikle vurguladı.  

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo