SSK’dan Devrolunan Personele Ait Önemli Açıklama

 

Son günlerde  bazı sendikalar Danıştay 11. dairesinin 2006/6044 esas no ve 2008/2354’nolu kararı  SSK dan devrolunan personelin maaş +ek ödeme dışında ayrıca döner sermaye alması gerektiği şeklinde yorumlayıp konuyla ilgili çalışanların dava açması yönünde çalışma yaptıkları bilinmektedir. Söz konusu dava Tabip Odası tarafından açılmıştır.  Sendikaların reklamını yapmış olduğu gibi SSK devrolan personelin döner sermaye alacak haklarının almakta oldukları fark tazminatından bağımsız olarak ödenmesine dair bir karar değildir. Konu ile ilgili olarak sendikamız tarafından ilgili davayı takip eden avukat ile görüşülmüş olup konuya netlik kazandırılmıştır. Burada sağlık çalışanları yanlış bilgilendirilmesi sonucu dava açmak sureti ile zarara uğramamaları için dikkatli davranmalarını öneririz. 
Danıştay 11. Dairesi’ nin 2006/6044 esas no ve 2008/2354 karar nolu kararı ile, Maliye Bakanlığı’ nın 01.08.2005 tarih ve 15307 sayılı genel yazısının 9.maddesi iptal edilmiştir. 
 İptal edilen maddeye göre devredilen personelin yeni kurumundan almakta olduğu mali haklar toplamının fark tazminatına esas eski kadrosunda aldığı mali haklar toplamından fazla olması halinde artan tutarlar sonraki ay fark tazminatı hesabından düşülmekteydi. Söz konusu maddenin iptali ile mahsuplaşma işleminin aynı ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.   Bu uygulama yaygın bir uygulama değildir. Birçok kurumumuzda fark tazminatları mahsuplaşması işlemi  personel mağdur edilmeden yapılmış olup diğer aylara  intikal ettirilmeden ödenmeler yapılmıştır.

        1-Fark tazminatından doğan mahsuplaşma farkını aynı ay içerisinde ödemeyen veya daha sonraki aylara erteleyen kurumlarda  bu karara istinaden ödemeleri yapacaklardır.

       2-Böyle olan illerimizde ödeme yapılmamaya devam edilirse dilekçelere verilen cevaplar neticesinde idare mahkemelerine derhal davalar açılmalıdır.

       3- Bu karar, hem ek ödeme(SSK) ve hem de döner sermaye (SAĞLIK BAKANLIĞI)ek ödemelerinin her ikisinin birlikte alınmasına dair  karar olmayıp, sadece mahsuplaşmadan doğan ve ödenen farkın diğer aylar fark tazminatından düşülmesi nedeni ile meydana gelen mağduriyetin giderilmesi adına açılmış olan ve bu mağduriyete sebebiyet veren Maliye Bakanlığının  01.08.2005 tarih ve 15307 sayılı genel yazısının 9.maddesinin iptaline ilişkindir.      

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo