Ek Ödeme Adaletsizliğine 81 İlden Basın Açıklamalı Tepki

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, tabip dışı personelin tavan oranlarının yükseltilmesi gerektiğini belirterek, Maliye Bakanlığının direnç göstermesine bir anlam veremediklerini söyledi. Ödemelerin kurumun döner sermaye gelirlerinden yapılması nedeniyle genel bütçeye hiçbir ek yük getirmediğini de hatırlatan Genel Başkan Kaçar, tabip dışı personelin kadro-unvan katsayısının yükseltilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde, döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmesi için de Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar tarafından, kadro-unvan katsayısı ve tavan oranları hakkında Ankara Mola Otel’de düzenlenen basın toplantısına Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık-Sen Şube Başkanları ile sendika üyeleri katıldı.

Genel Başkan Mahmut Kaçar, hükümetin üzerinde önemle durduğu Sağlıkta Dönüşüm Programının, ilk ve en önemli adım olarak 2004 yılında Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödemesi Sistemi ile başladığını hatırlatarak, “209 sayılı Kanun ile; döner sermaye ek ödemesinin tavan oranları, yönetmelik ile de unvanlara göre katsayılar belirlenmiştir. 209 sayılı Kanun ile döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının; Klinik Şefleri için yüzde 800’ünü, Uzman Tabip için yüzde 700’ünü, Pratisyen Tabip için yüzde 500’ünü, Tabip Dışı Personel için yüzde 150 sini geçemez hükmü getirilmiştir.” dedi.

Bu ayıp bir an önce düzeltilmelidir

Genel Başkan Kaçar, birinci basamak sağlık kuruluşlarında hasta potansiyeli vb nedenlerle döner sermaye gelirlerinin düşük olduğunu, gelirlerin düşük olması nedeniyle de başta köy, belde, ilçe sağlık ocakları ve aile hekimliğine geçilen yerler olmak üzere toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan tabip dışı personelin çok cüzi miktarlarda döner sermaye alır duruma geldiğini söyledi. Mahmut Kaçar, şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığının 2007 yılı verilerine göre birinci basamak sağlık kuruluşların görev yapan hizmetli kadrosundaki bir kişi ortalama 230 YTL, Genel İdari Hizmetler Sınıfında bir memur 300 YTL, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru gibi sağlık personeli ortalama 335 YTL ek ödeme almışlardır. Yeni Ek Ödeme Kararnamesinde diğer kurumlarda görev yapan memurlar için açıklanan rakamlara bakıldığında Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde görev yapan personel ile Sosyal hizmetler bünyesinde görev yapan çalışanların önemli bir kısmının başka kurumlarda görev yapan emsallerinden daha düşük ücret aldığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yeni ek ödeme kararnamesinde belirlenen miktarlar diğer kurumlardaki çalışanlara her ay ve her şartta düzenli bir şekilde ödenirken döner sermaye ek ödemelerinde fiili katkı esas alındığından yıllık izin, hastalık izni, şua izni vb. durumlarda ödenmemekte, kurum gelirleri esas alındığından ödemeler bazen aylarca gecikmektedir. Kısaca tabip dışı sağlık çalışanları ek ödemeye muhtaç hale gelmişlerdir. Bu ayıp bir an önce düzeltilmelidir.”

Olumsuz çalışma koşulları ve ekonomik zorluklar

İnsan hayatı açısında birinci derecede önemli olan sağlık hizmetinin vatandaşlarımıza etkin ve verimli bir şekilde sunulması için çaba sarf eden personelin bir yandan olumsuz çalışma koşulları ile boğuştuğunu, diğer yandan ekonomik açıdan ayrı bir mücadele vermek zorunda bırakıldığını da ifade eden Kaçar, “Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi birçok arkadaşımız iş riski çok yüksek olması nedeni ile bulaşıcı hastalıklara yakalanmakta, bu arkadaşlarımızın bir kısmı hayatını kaybederken bir kısmı da ömür boyu sıkıntı çektikleri hastalıklarla boğuşmaktadır. Çalışma şartlarının zorluğu, personel yetersizliği, sağlık çalışanı ölümleri kamuoyunda geniş çapta yer bulmasına rağmen 1 milyon 495 bin kamu çalışanını memnun edecek önemli bir düzenleme yapılırken 400 bin sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanının göz ardı edilmesi sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanlarını derinden yaralamıştır.” diye konuştu.

Tavan Oranları Yüzde 250 ‘ye Çıkarılmalıdır

Sağlık-Sen Genel Başkanı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Personelin teşvik edilmesi ve verimliğin arttırılması amacı ile uygulamaya konulan performansa dayalı ek ödeme sisteminde tabip dışı personelin ek ödeme tavan oranlarının yüzde 150 ile sınırlandırılması teşvik yerine bir cezalandırma şekline dönüşmüştür.

Tüm çalışanların emeği ile elde edilen döner sermaye gelirleri sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu gerçeği dikkate alınarak tüm çalışanlara adil dağıtımı sağlanmalıdır.

Bu amaçla döner sermaye ek ödemesinde tabip dışı personel için kadro – unvan katsayıları yükseltilerek tavan oranları bir an evvel %250 ye çıkarılmalı ve tüm personel ek ödeme kararnamesi miktarlarından faydalandırılmalıdır. Performansa dayalı döner sermaye gelirleri de ayrıca verilmelidir. Çünkü performans ödemelerinde yapılan işin niteliği, işin riski ve yoğunluğu esas alınırken, ek ödemelerde ise, unvanlar arası eşit ücret esas alınmaktadır. Birbirinden farklı olan bu uygulamaların aynı zeminde değerlendirilmesi yanlış bir yaklaşımdır. Diğer yandan bu yanlış yaklaşım sosyal hizmetlerde çalışan personelin ek ders aldıkları gerekçesi ile ek ödemeden faydalanamaması sonucunu doğurmaktadır.”

Maliye Bakanlığının direnç göstermesi anlamsız

Tabip dışı personelin tavan oranlarının yükseltilmesi noktasında Maliye Bakanlığının direnç göstermesine bir anlam veremediklerini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, ödemelerin, kurumun Döner Sermeye gelirlerinden yapıldığını hatırlattı ve Genel Bütçeye hiçbir ek yük getirmediğine vurgu yaptı.

Genel Başkan Kaçar, Sağlık-Sen Genel Merkezinin, tabip dışı personelin kadro-unvan katsayısının yükseltilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde, döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmesi için ise Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık nezdinde girişimlerine hız verdiğini söyledi.

Genel Merkez olarak düzenlenen basın toplantısı yaygın basın tarafından takip edilirken, başta Ankara Numune Hastanesi olmak üzere, 81 ilde bulunan Sağlık-Sen Şube Başkanları da bulundukları illerde hastane önlerinde basın açıklaması yaptılar. Genel Başkan Kaçar, gerekirse imza kampanyaları düzenlenip toplu eylemler dâhil her türlü demokratik hakkın kullanılacağını da sözlerine ekledi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo