Bakanlık Ek Ödeme Farkları Konusunda Açıklama Yapmalı

Sendikamız, Ek Ödeme Kararnamesi’nde belirtilen miktarların altında döner sermaye alan Sağlık Bakanlığı personeline ödenmesi gereken ek ödeme farklarına ilişkin uygulama konusunda Sağlık Bakanlığı’nın açıklama yapmasını istedi.

 

 

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan binlerce sağlık personeline döner sermaye gelirleri ile, Hükümetin belirlediği ek ödeme miktarları arasındaki farkın nasıl ödeneceği konusunda, Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya ilişkin yayınladığı genelgeye rağmen, Bakanlık birimlerinde tereddüt yaşandığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na bu konuda açıklama yapması için başvurdu.

 

Sendikamızın konuyla ilgili Sağlık Bakanlığına yazdığı yazıda Ek Ödeme Kararnamesi’nde belirtilen miktarların altında döner sermaye alan Bakanlık personeline ödenmesi gereken farklar konusunun Bakanlık birimlerinde farklı yorumlara neden olduğu, konunun netlik kazanması ve ek ödeme farklarının gecikmeden hak sahiplerine verilmesi için Bakanlığı’nın bir açıklama yapmasının doğru olacağı vurgulandı.

 

31.03.2006 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 5473 sayılı “Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasında “Sağlık Bakanlığı merkez teşkilâtı personeli hariç 04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlara, bu fıkrada sayılan hükümlere göre önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ödemeler toplam net tutara ulaştıktan sonra birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır” hükmü yer alıyor.

 

 

Ek ödemenin altında döner sermaye alan çok sayıda sağlık çalışanı var

 

Hükümetin açıkladığı Ek Ödeme Kararnamesine göre sağlık hizmetlerinde çalışan personelin alması gereken ek ödeme miktarı aşağıdaki tabloda görülmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı başta birinci basamak sağlık kuruluşları ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışanlar olmak üzere çok sayıda bakanlık personelinin döner sermaye miktarı ek ödeme miktarının altında kalıyor. Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlarda çalışan personel her ay kesintisiz ek ödeme imkanına sahipken, Sağlık Bakanlığı personeli, yıllık izin, şua izni, hastalık nedeniyle mazeret izinleri gibi durumlarda döner sermaye alamıyor. Sağlık Bakanlığı personeli, izinli geçirdiği dönemlerde döner sermaye alamadığı gibi ek ödemeden de  yararlanamıyor.

 

Sendikamızın konuyla ilgili Sağlık Bakanlığına yazdığı yazı;

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo