Lisans Tamamlama İle İlgili Önemli Açıklama

 

Lisans Tamamlama Hakkı, Sağlık-Sen’in çözüm odaklı sendikacılığının sonucudur.

Uzun yıllar gündemde tutulan ve Anadolu Üniversitesi’nin program açması için beklenen lisans tamamlama hakkı, Sendikamızın, 10 Nisan 2009 tarihinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile görüşmesinde sunduğu öneri çerçevesinde çözüme kavuşmuştur.

Yıllardır sağlık çalışanlarının beklenti içinde olduğu lisans tamamlama konusunun 2009 yılında çözüme kavuşması için Sağlık Bakanlığı ve YÖK nezdinde yoğun girişimlerde bulunan Sağlık-Sen Yönetim Kurulu, 10 Nisan 2009 tarihinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile yaptığı görüşmede  Anadolu Üniversitesi dışında lisans tamamlama eğitimi verebilecek üniversitelerin araştırılması önerisini gündeme getirmiş, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu görüşme  sırasında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ı arayarak, lisans tamamlama eğitimlerinin Anadolu Üniversitesi dışında verilmesi imkanını görüşmüştür. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ daha sonra Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü’ne talimat vererek Anadolu Üniversitesi dışındaki alternatifler üzerine çalışma yapılmasını istemiştir.

Lisans tamamlama hakkının 2009 yılı eğitim-öğretim dönemine yetişeceğini gerek YÖK Başkanı, gerekse Sağlık Bakanı ile yapılan görüşmelerin neticesinde kamuoyuna duyuran sendikamız, Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarına yönelik verilen lisans tamamlama hakkının planlanma sürecini de başından sonuna takip etmiş ve sonuca ulaştırmıştır.

Lisans tamamlama konusunu üzerinden neredeyse bir lisans dönemi geçtiği halde gündemde tutan çevreler, sürekli olarak kamuoyuna Anadolu Üniversitesi ile anlaşma sağlandığı haberlerini pompalamış, daha da ileri giderek, sadece kendi sendikalarına üye olanların yararlanacağı Anadolu Üniversitesi ile bir protokol imzaladıklarını açıklamışlardır. (Malum sendikanın yayınladığı haberler)

2009 yılında sağlık ve sosyal hizmet kolunun yetkili sendikası olan Sağlık-Sen, bugüne kadar nemalanma aracı olarak kullanılan sorunları teker teker çözüme kavuşturmaktadır. Çünkü, Sağlık-Sen’in hizmet sendikacılığı, yıllardır çözümsüzlüğe itilen konularda istenildiğinde çözüm üretilebileceğini ispatlayan çağdaş bir anlayıştır.

Hedefimiz, geçmişten biriken bu sorunları 2009 toplu görüşme masasına oturmadan önce çözmek ve toplu görüşme sürecine sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için daha ileri düzeyde haklar içeren taleplerle gitmektir.

Sağlık-Sen’in yetki dönemiyle birlikte,  insanı merkeze alan çözüm odaklı hizmet sendikacılığı başlamıştır. Sağlık-Sen “Aldatmayan ve aldanmayan sendikacılık”  ilkesine sonuna kadar bağlı kalacaktır. Bu inançla, Sendikamız, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını çözme mücadelemizde ne söylediyse onu gerçekleştirmiştir. Abartıdan ve sahte vaatlerden her zaman uzak olmuştur.

Lisans tamamlama konusunda önümüzdeki süreçte, Tıbbi Laboratuar, Radyoloji Teknikerliği, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Laboratuar ve Veterinerlik Sağlık Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği gibi bölümlerden mezun olan çalışanlar için lisans tamamlama hakkı verilmesi noktasında mücadelemiz sürecektir.

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü’nün lisans tamamlama programı ile ilgili açıklaması şöyledir:

 

BASIN DUYURUSU 
(09.06.2009)

 

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı

Bireylerin sağlık bakım gereksinimleri, teknoloji, ekonomi, kentleşme, endüstrileşme ve yaşam biçimleri gibi faktörlerin etkisi ile tüm toplumlar da günden güne değişmektedir. Sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın bakım standardını artıracak biçimde kullanılmasına ve bakım verecek sağlık personelinin iyi eğitilmesine bağlıdır. Sağlık personelinin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere sahiptir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa Birliği normları esas alınarak hazırlanan “Ebelik ve Hemşirelik Eğitim Stratejileri Raporu”nda hemşirelik ve ebelik eğitiminin ortaöğretimden sonra ve üniversite girişe eşdeğer olması, eğitim programının üç yıldan az olmaması ve mezuniyetlerinde üniversite derecesine sahip olması gerektiği ilkeleri benimsenmiştir.

Ülkemizde hemşirelik ve ebelik eğitim standardını yükseltmek için önlisans eğitim programlarından mezun olan hemşire ve ebelere lisans tamamlama imkânının sağlanması önem arz etmektedir.

Ülkemizde sağlık işgücünün önemli bir bölümünü oluşturan önlisans mezunu yaklaşık 23 000 hemşire, 14 000 ebe, 1 000 sağlık memuru bulunmaktadır.

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği 21. yüzyılda sağlık hizmetlerinde etkililiği verimliliği artırmanın en kabul gören adımı sağlık alanında eğitim görmüş personelin aldığı eğitimin dünya standartlarına çıkarılmasıdır. Bu nedenle Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarının 3 yıl olan eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması çağın gerekliliğidir. 

Sağlık Bakanlığı’nın ara insan gücünün önemli bölümünü oluşturan ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında ve Sağlık Meslek Liselerinde çalışan Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları üç yıllık eğitim almalarından dolayı statüleri ve özlük hakları bakımından birçok kayba uğramaktadırlar.

Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları kanunun öngördüğü çerçevede Sağlık Meslek Liselerinde yönetici ve öğretmen, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında tıbbi teknolog olarak istihdam edilmişlerdir. Günümüze kadar yaklaşık 5 800 kişi Sağlık Eğitim Enstitülerinden mezun olmuştur. Mezun olanlardan 3 500’ü Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen, 1 400’ü Sağlık Bakanlığı’nda tıbbi teknolog olarak görev yapmaktadır.

Yukarıda durumları belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, statüleri ve kamu hizmetinin kesintiye uğramaması bakımındanörgün eğitim almaları mümkün değildir.

 

 

Bu nedenle Bakanlığımız ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında işbirliği yapılarak önlisans mezunu ebe, hemşire, sağlık memuru (2+2) ile Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarına (3+1) lisans tamamlama programı uygulanacaktır. Buna göre:

Ebelik Lisans Tamamlama Programı için Erzurum Atatürk Üniversitesi,

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı için Malatya İnönü Üniversitesi ile

Bakanlığımız arasında Protokol imzalanmıştır.

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans tamamlama programlarına 2009 – 2010 öğretim yılında başlanılacaktır.

Ebelik Lisans Tamamlama Programına Ebelik bölümü önlisans mezunları,

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik Bölümü önlisans mezunları,

Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programına Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları başvurabileceklerdir.

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programları uzaktan öğretim şeklinde uygulanacaktır.

             Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler Bakanlığımız (http://www.saglik.gov.tr) internet sayfasında yayımlanacaktır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo