Fiili Hizmet Zammı Gasbına Yargı Engeli

Fiili hizmet zammı kapsamında görev yapan radyoloji çalışanının, fiili hizmet zammının eksik yatırılması uygulamasına yargı ‘dur’ dedi. Mahkeme, 2008’den önce göreve başlayan radyoloji çalışanlarının fiili hizmet zammı süresi ödemesinde, 5434 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Bu karar, 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından 2008 yılından önce göreve başlayan radyoloji çalışanlarının uğradığı mağduriyeti sona erdirecek.

Olay şu şekilde yaşandı: Radyoloji teknikeri, İ.H., 2011 yılına ait fiili hizmet zammı ödemesinin eksik yapıldığı gerekçesiyle, idareye başvurdu. Ancak idare, yapılan işlemde bir uygunsuzluk olmadığına karar vererek, çalışanın başvurusunu reddetti. Bunun üzerine, İ.H. adına Sağlık-Sen tarafından konu yargıya taşındı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, başvuruyu reddeden kurumu haksız bularak, fiili hizmet zammı ödenmesine karar verdi. Mahkeme kararında, 5510 Sayılı kanunda, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önceki işlemlerde 5434 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağının belirtilmesine karşın, davacı İ.H.’nın fiili hizmet zammı ödemesinde bu düzenlemeye aykırı hareket edildiği, 5434 Sayılı Kanun hükümleri yerine 5510 Sayılı Kanun’a göre hareket edildiği belirtildi.

Mahkemenin kararında, “Davacının 5510 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 Sayılı Kanun uyarınca iştirakçi olduğu, davacıya 49 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na fiili hizmet süresi zammı ödemesinin 2011 yılı için 748,61 TL olarak yapıldığı, 41 günün ödenmesinin ise yapılmadığı, yapılan ödemenin de 5510 Sayılı Yasa’nın 40. Maddesi’nin uygulanması suretiyle 12 aylık olarak hesaplandığı ve yılda bir defa Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ödendiği bildirilmiştir. Olayda 5510 Sayılı Yasa’nın yukarıda yer verilen geçici 4. Maddesi’nin 8. Fıkrasında, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu kanunun 4. Maddesinin birici fıkrasının (C) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 Sayılı kanunun, bu kanun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılacağının’ açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, davacıya ait fiili hizmet süresi zammının bu hüküm yerine 5510 Sayılı Yasa’nın 40. Maddesinin uygulanması suretiyle hesaplandığının görülmesi karşılığında, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Bu sebeple dava konusu işlemin iptaline karar veren mahkeme, bir hak kaybının önüne geçmiş oldu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, tüm radyoloji çalışanlarına fiili hizmet süresi zammının çalışılan güne göre değil, yıla göre verilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının tamamının fiili hizmet süresi zammı almasına yönelik taleplerini her platformda dile getirdiklerini de belirten Memiş, 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra, 2008 yılından önce göreve başlayanlar ile sonra başlayanlar arasında bir eşitsizlik oluşturulduğunu belirtti. Metin Memiş, “Biz, bütün sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı verilmesini talep ederken; önce söz konusu yasanın oluşturduğu eşitsizlikle, ardından da idarelerin yasa hükümlerine uymaması uygulamasıyla karşılaştık. 2008 yılından önce göreve başlayanların fiili hizmet süresi zammının yıla göre verilmesi gerektiği 5434 Sayılı Kanun’da açıkça yer almasına karşın, bazı kurumlarda çalışılan güne göre verilmesi gibi bir uygulama yapılmaktadır. Söz konusu mahkeme kararı, idarelere ‘2008 yılından önce göreve başlayanların fiili hizmet zammı süresini yıl esasına göre hesaplayın’ demektedir. Bütün radyoloji çalışanlarına yıl üzerinden fiili hizmet zammı ödemesi yapılmalı ve bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir” şeklinde konuştu.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo