Sendikamızdan SES’in iftiralarına cevap: Seviyesiz Saldırılara Sessiz Kalmayacağız

Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunun tek yetkili sendikası olan SAĞLIK-SEN; çözümsüzlükten beslenen ideolojik sendikal yapıların saldırılarına, yalan ve iftiralarına maruz kalmaktadır.

 

SAĞLIK-SEN’in büyümesini hazmedemeyen, sağlık çalışanlarının tercihlerine saygı duymayan bazı çevreler, sendikacılık adı altında karalama ve iftiralarını Başkentimizin en büyük hastanelerinden birisi olan ve son yıllarda ortaya koyduğu hizmet kalitesi ile göz dolduran Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi üzerinden sürdürmektedirler.

 

Son günlerde, hem Hastanenin ismini, hem de çalışanları kamuoyu nezdinde küçük düşürme amaçlı eylemlere kaynaklık eden SES; hastanedeki konumlarını kaybetme kaygısı içinde utanç verici bir oyun sahnelemektedirler.

Kendi üyelerinin geçici görevlendirmeler yoluyla sürgün edildiği, SAĞLIK-SEN üyelerinin ise kollandığı iftiraları ile ortalığı bulandırmaya çalışan SES, ortaya attıkları yalan ve iftiralarla, sendikamızı ve üyelerimizi hedef haline getirmişlerdir.

Geçici görevlendirmenin hukuk dışı olduğunu düşünüyorsanız, yargıya gidersiniz, eleştirinizi de yaparsınız. Ancak bu olay üzerinden başka bir sendikayı hedef almak, üyelerimiz üzerinde baskı oluşturmaya çalışmak, çamur at izi kalsın mantığı içinde aklına gelen her iftirayı atmak sendikacılık değildir.

 

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, iftira ve yalanlarıyla çalışma huzurunu ve barışını tehdit eden, SES ve bağlığı konfederasyon KESK’in bu pervasızlığına karşı sessiz kalmayacağımız bilinmelidir.

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görev yapan sendika temsilcilerimizi isim vererek hedef gösteren SES’in attığı iftiraların hesabı hukuk önünde sorulacaktır.

Yıllarca yetkili olduğu hastanede sorunların çözümü adına hiçbir somut kazanım elde edememiş olan SES, SAĞLIK-SEN’in hizmet sendikacılığı adına gerçekleştirdiği kazanımları “siyaset yandaşlığı” gibi ucuz söylemlerle karalamaya çalışmaktadır.

Halbuki yandaşlık ve siyasal baskı denildiğinde ilk akla gelecek kurumun SES ve bağlı olduğu konfederasyon KESK olduğunu ispatlayacak kamuoyuna yansımış sayısız örnek mevcuttur.

 

İnsanlara ürettikleri hizmete göre değil, ideolojik tutumlarına göre değer veren bu anlayışın temsilcilerinin, yerel seçimler sonrası kendilerine yandaş gördükleri belediyelerde başka sendika üyeleri üzerinde nasıl baskılar kurduğu, toplu istifalara zorladıkları belgeleri ile kanıtlanmıştır.

Sorunları çözme yerine sorunun parçası olma üzerine kurul bu sendikal anlayışın; ülkemizin geleceğine ve emek mücadelesine katacağı hiçbir değer olmadığını kamu çalışanları çok iyi görmektedir. 

 

Biz SAĞLIK-SEN olarak; hizmet sendikacılığı adına, sorunları çözüme kavuşturma adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Hitap ettiği kitleye hizmeti kendisine hedef olarak seçen SAĞLIK-SEN’in ait olduğu tabandan başka bir yandaşa veya destekçiye hiçbir zaman ihtiyacı olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

Hizmet sendikacılığı adına ortaya koyduğumuz kazanımlar,  Türkiye genelinde olduğu gibi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları arasında da teveccüh görmeye devam edecektir.

SES ve bağlı olduğu konfederasyon KESK, hiçbir zaman baskı, yalan ve iftira kampanyaları ile konumlarını sürdüremeyeceklerini er geç göreceklerdir. 

 

Bu düşüncelerle, SES yöneticilerini; sendikamızı ve üyelerimizi hedef alan yalan ve iftiralarını bir kez daha kınıyor, sendikal hareketin ruhuna uymayan, demokrasi ve hukuk kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davanışlardan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz.

 

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo