Bu Sese Kulak Verin

 

 Genel Kurul’da görüşülen Tam Gün Yasa Tasarısındaki adaletsizliklere dikkat çekmek isteyen Sendikamız, tüm Türkiye’de meydanlardan Hükümet’e seslenerek, çalışma barışını bozan tasarının bir an önce çalışanların talepleri doğrultusunda değiştirilmesini istedi.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak TBMM Sağlık Komisyonu’nda değiştirildikten sonra Genel Kurul’a sevk edilen Tam Gün Yasa Tasarısındaki adaletsizliklere sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tek yetkili sendikası Sağlık-Sen, sessiz kalmadı. Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda meydanlardan Hükümet’e seslenen binlerce üyemiz, Tam Gün Tasarısında çalışanların taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

 

Sağlık-Sen olarak Hükümet’e çağrımız şudur:

 

2003 yılından bu güne uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programının önemli ayaklarından birisi olan Tam Gün Yasa Tasarısı bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecektir.

 

Sağlık-Sen olarak hekimlerin tam gün esaslı çalışmalarını sağlık sistemi açısından olumlu buluyoruz. Sağlık çalışanlarının haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi, nöbet ücreti uygulamasının kapsamının genişletilmesi, gibi düzenlemeler tasarının olumlu yönleri olarak öne çıkmaktadır.

 

Ancak Tam Gün Yasa Tasarısı mevcut haliyle bir ekip çalışması olan sağlık hizmetinin sunumunu olumsuz yönde etkileyecek, ekonomik haklar ve çalışma koşulları açısından yaşanan adaletsizlikleri daha da derinleştirecek eksiklikler taşımaktadır.

 

Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte çalışma koşulları her geçen gün ağırlaşan sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabilmesi için Tam Gün Yasa Tasarısında var olan adaletsizliklerin giderilmesi şarttır.

 

Tam Gün Yasa Tasarısının, bu haliyle yasalaşması, sağlık hizmeti sunanlar arasındaki mevcut adaletsizlik makasının daha da açılmasına neden olacaktır.

 

Bu kitlesel basın açıklamamız vesilesiyle Hükümete ve milletvekillerimize Tam Gün Yasa Tasarısı ile ilgili bir kez daha sesleniyoruz:

 

Sağlık hizmeti sunumunun bir ekip hizmeti olduğu unutulmamalıdır. Daha önce Sağlık Bakanlığı’nın Tam Gün Yasa Taslağı içinde yer verilen, ancak Hükümet Tasarısı haline getirilirken taslaktan çıkartılan tabip dışı personel döner sermaye tavan oranları; yüzde 150’den yüzde 200’e, riskli birimler için yüzde 200’den yüzde 250’ye yükseltilmelidir. Hali hazırda performans sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, kamunun en düşük gelire sahip kesimi haline dönüşen hekim dışı personelin yaşadığı adaletsizliğe son verilmelidir

 

Tabip dışı personelin döner sermaye gelirleri emekliliğe yansıtılmalıdır.

 

Türkiye’deki radyoloji ünitelerinin büyük çoğunluğu çalışan güvenliği standartlarını taşımazken, Tasarıda haftalık çalışma süresi 35 saate yükseltilerek radyoloji çalışanlarının sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Bu hatadan mutlaka dönülmeli ve radyoloji çalışanlarının 25 saat olan haftalık çalışma süreleri değiştirilmemelidir.”

 

Sağlık-Sen olarak, Genel Kurul görüşmeleri yapılacak Tam Gün Yasasının çalışma barışı ve huzurunu sağlayacak şekilde yasalaşması için başta Hükümet temsilcileri olmak üzere tüm milletvekillerini göreve çağırıyoruz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo