4/C’lilerin Sendikalı Olabilmesi Mücadelemiz Sonuçlandı

 

4/C’li çalışan personelin kamu sendikalarına üye olabilmesi için Memur-Sen tarafından Ankara 3. İş Mahkemesi’nden çıkan karar ve burdan çıkan sonucu onayan Yargıtay kararı sonrası, Devlet Personel Başkanlığı bir yazı ile 4/C’lilerin, kamu çalışanları sendikalarına üye olabileceklerini duyurdu.

 

Memur-Sen tarafından 4/C’li personelin memur sendikalarına üye olabilmesi için başlatılan hukuk mücadelesinin sonucu, Devlet Personel Başkanlığı’nın 23.02.2010 tarih ve 1437 yazısıyla da ilan edildi. Devlet Personel Başkanlığı, 4/C’li personelin memur sendikalarına üye olabileceklerini bildirdi.

 

 

 

Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen 4/C’li kamu çalışanlarının sendikalı olabilmesi için yargı mücadelesini başlatmış ve kazandığı dava sonrası, gereğinin yapılması için mahkeme sonucunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuştu.

Konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’le görüşen Memur-Sen, bu kararın bakanlıktan Başbakanlığa gönderilmesi ve oradan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulması sonucunu elde etmişti.

 

Bu gelişmeler üzerine Devlet Personel Başkanlığı, 23.02.2010 tarih ve 1437 sayılı yazıyla konuya açıklık getirerek, tartışmalara son noktayı koydu.

 

Devlet Personel Başkanı Mehmet Tekinarslan imzasıyla yapılan açıklamada, konuyla ilgili Büro Memur-Sen’in başlattığı hukuk mücadelesinden bahisle, “657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (C) bendi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerinin tespitine ilişkin olarak Ankara 3. İş Mahkemesinde (Büro Memur-Sen tarafından açılan dava)  açılan davada 13.10.2009 tarihli ve 2009/429 esas ve 2009/526 sayılı kararı ile sözkonusu personelin senika üyesi olabileceklerine hükmedilmiştir. Anılan karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 01.12.2009 tarihli 2009/43695 Esas, 2009/32928 sayılı kararı ile onanmış bulunmaktadır.

Konuya ilişkin 4688 sayılı kanunun 42 maddesinin (b) bendi uyarınca görüş tesisi amacıyla 19.02.2010 tarihinde Başkanlığımızdailgili kurum temsilcileri ile yapılan toplantıda 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendi uyarınca istihdam edilen geçici personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerine karar verilmiştir” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Kamuda farklı istihdam türlerinin sona erdirilmesini isteyen Memur-Sen, bu talebi gerçekleşene kadar, bu statülerde çalışan personelin özlük ve mali hakları konularında iyileştirme yapılması mücadelesini de sürdürecektir. Memur-Sen’in baştan beri sürdürdüğü mücadelede, 4/C’li kamu çalışanlarının çalışma süreleri uzatılmış, ücretlerinde artış yapılması sağlanmıştı.

Memur-Sen olarak, 4/C’lilerin sendikalı olabilmeleri için başlattığımız mücadeleni kazanımını, 4/C ve 4/B’li kamu çalışanlarının da, 4/A statüsüne geçişleri açısından önemli bir kazanım olarak görüyor ve önemsiyoruz.

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo