Maliye Bakanlığında Aylık Mahsuplaşma Konusunda Toplantı Yapıldı

 

 Yetkili sendika olarak 2009 toplu görüşmelerinde mutabakata aldırdığımız ek ödemede aylık mahsuplaşma konusunda yapılacak çalışmanın usulünü belirlemek üzere Maliye Bakanlığında toplantı yapıldı.

 

9 Mart 2010 tarihinde gerçekleşen toplantıya sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını temsilen Sendikamız katıldı.

 

Aylık mahsuplaşma konusunda yapılacak düzenlemeye ilişkin görüşmelerimizin talep edildiği toplantıda, 375 sayılı KHK’da unvanlara  göre belirtilen ek ödeme tutarının, her ayın 15’inde maaşla beraber genel bütçeden verilmesi ve o ay için verilecek döner sermayeden mahsup edilmesi önerisinde bulunduk.

 

Toplantıda; yapılacak düzenlemenin yürürlük tarihinin Ocak 2010 tarihinden geçerli olması talebinin yanı sıra, 375 Sayılı KHK kapsamında verilecek ek ödeme tutarının gelir vergisinden muaf tutulması, 4924 sayılı kanuna tabi personelin de 375 sayılı KHK kapsamına alınıp mahsuplaşmadan yararlandırılması gibi önerilerimiz de Maliye Bakanlığı yetkilileri ile paylaşıldı.

 

GİYİM YARDIMLARININ NAKDEN ÖDENMESİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

 

Sendikamızın 2009 toplu görüşme kazanımı olan giyim yardımlarının nakden ödenmesi konusunda da yapılacak yönetmelik değişikliğine ilişkin yasal prosedür tamamlandı. Maliye Bakanlığı ile yapılan toplantıda Bakanlık yetkilileri, giyim yardımlarının nakden ödenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği konusunun Sayıştay ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine sunulduğu, yönetmelik değişikliğinin önümüzdeki günlerde yapılarak Bakanlar  Kurulu onayına sunulacağını ve 112 acil çalışanlarında olduğu  gibi iş kıyafetleri üniforma niteliğinde olan personel dışında giyecek yardımından yararlanan personele nisan ayında giyim yardımlarının nakden ödeneceği bilgisini verdi.

 

Yetkili sendika olarak mutabakata aldırdığımız konuların çözüme kavuşması noktasında sürecin takipçisi olmaya devam ediyoruz.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo