Sağlık-Sen Taleplerini Bakan Müezzinoğlu’na İletti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etti. Memiş ziyarette kamuoyunun gündeminde olan tam gün tasarısı ve sağlık çalışanlarının talepleri ile ilgili görüşlerini Bakan Müezzinoğlu’na aktardı.

Komisyona geri çekilen tasarının tam gün yasasının özüne aykırı olduğunu ve çalışma barışını bozacak maddeler içerdiğini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu, bir düzenleme yapılırken belli bir grubun önerilerinin dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti. Sağlık çalışanlarının yüzde 96’lık bir kesiminin tam gün yasasına uyum sağladığını, yapılacak yeni düzenlemenin çalışanların memnuniyetini arttırması gerektiğini ifade etti.

MEMİŞ: TAM GÜN CAZİP HALE GETİRİLMELİ

Memiş, tam gün tasarısında hastane ayırımı gözetilmeksizin tüm sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve hocaların üniversiteyi tercih edecek makul düzeyde ücret geliri elde etmelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, tam günün cazip hale getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Performansa dayalı ödeme sisteminin üniversitelerin özellikli yapıları dikkate alınarak yeniden tasarlanması ve uygulanması gerektiğini de belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, bunu özelikle de bilimsel çalışmalar ve eğitim açısından önemli olduğunu vurguladı. Performansa dayalı ödeme sistemiyle sağlık çalışanlarının toplam gelirlerinin en az % 80’inin sabit gelirden, % 20’sinin ise performans payından olmasını öneren Metin Memiş, gelirin tümünün de emekliliğe yansıması gerektiğini ifade etti.

 

MEMİŞ: AİLE HEKİMLERİ NÖBETTEN MUAF TUTULMALI

 

Aile hekimlerinin nöbet konusuna da değinen Memiş, koruyucu hizmetlerde önemli rol oynayan aile hekimlerinin yeterince iş yoğunluğunun bulunduğunu ve acil servislerde nöbet tutturulmaması gerektiğini söyledi. Memiş, yeni çıkarılacak aile hekimliği ücret yönetmeliğinin yeni mağduriyetler oluşturulmaması gerektiğini kaydetti.

 

ÇALIŞANLARIN ACİL SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ

 

Memiş sağlık çalışanlarının sorunlarını çözecek ve durumlarını iyileştirecek düzenlemelerin acilen çıkarılması gerektiğini belirterek “Yeni yasada sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, nöbet ücretlerinin tamamının arttırılması, vekil ebe hemşirelerin kadroya alınması, kamu dışı aile sağlığı çalışanları ve 4/C’lilere kadro verilmesi, fiilen 45 saat olan mesai saatlerinin 40 saate çekilmesi, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Piyasa gözetim ve denetim görevlilerine denetçi kadrosu verilmesi, araştırmacıların özlük haklarının iyileştirilmesi, görevde yükselme mağduru 2351 kişi için ve şartları tutan yardımcı hizmetler sınıfındakilere VHKİ kadrosu verilmesi gibi taleplerini de Bakan Müezzinoğlu’na iletti.

 

 

MÜEZZİNOĞLU: EKSİK YA DA HATALI GÖRÜLEN KONULAR DÜZELTİLEBİLİR

 

Sağlık çalışanlarının yaptıkları görev itibariyle en iyi şartlarda çalışmayı hak ettiklerini belirten Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu da Sağlık-Sen’in sorumlu davranarak tam gün yasası ve torba yasa ile ilgili kendilerine getirdiği taleplerin olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

 

Taleplerin tamamının torba yasaya ya da tam gün yasasına girmeyebileceğini ifade eden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, eksik veya hatalı görülen konuların çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra giderilebileceğini söyledi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo