KİK Kararları Teker Teker Uygulamaya Geçiyor

 

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Bakanlığa bağlı kurumlarda sendika temsilcilerine yer tahsis edilmesi ile, kurum çalışanlarının maaş ve döner sermaye ek ödeme bordrolarının düzenli olarak verilmesi konularında illere yazı gönderdi.

 

Sendikamız ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında 30 Ekim 2009 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul Toplantısında varılan mutabakat metninde, sendika temsilcilerine yer tahsisi konusunda yaşanan sorunların çözümü ile yine Bakanlığa bağlı bazı kurumlarda mutemetliklerin keyfi uygulamalarına bağlı olarak kurum çalışanlarına bordro verilmemesi sorununun çözümüne yönelik taleplerimiz de yer almıştı.  

 

Söz konusu taleplerimizle ilgili Personel Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurul Kararlarına atıf yaparak İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği genel yazıda, kurumlarda yetkili olan sendikaların temsilcilerine internet, bilgisayar, telefon v.b. iletişim altyapısını içerecek şekilde yer tahsis edilmesi ile, çalışanların maaş ve ek ödeme bordrolarının düzenli olarak verilmesi talimatı verdi.

 

Personel Genel Müdürlüğünün 5 Nisan 2010 tarihli yazısı:

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo