araştırmacılar torba yasada mağduriyetlerine çözüm bekliyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 663 sayılı KHK ile araştırmacı olan idarecilerin hak kaybının önlenmesi için torba yasada gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. 


2011 yılında araştırmacı kadrosuna geçen il sağlık müdür yardımcısı ve müdür yardımcılarının maaş ve ek ödeme mahsuplaşmasında 2011 yılı için belirlenen ek ödeme oranları esas alınmıştı. Kamu Hastane Birliklerinin kurulmasıyla birlikte araştırmacı kadrosuna atananlarda ise 666 sayılı KHK ile artan ve 15.01.2012 tarihinden sonra uygulanan ek ödeme oranları esas alınmıştı. Bu nedenle 2011’de araştırmacı kadrosuna geçenler ile 2012’de araştırmacı kadrosuna geçenlerin mahsuplaşmaya esas ek ödemeleri farklı hesaplanmıştı. 


MEMİŞ: TORBA YASA HAK KAYIPLARINI GİDERECEK DÜZENLEMELERİ İÇERMELİDİR 


Araştırmacı kadrosuna geçen personel için mahsuplaşmaya esas gelirleri belirlenirken, personelin aldıkları döner sermayeleri yerine ek ödeme oranları esas alındığından araştırmacıların ciddi maddi kayıplar yaşadıklarını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, araştırmacı kadrosuna atananların ek göstergelerinin 2200’e, özel hizmet tazminatlarının ise 60’a düştüğünü belirterek bu durumun maaşta en az 700 TL kayba sebebiyet verdiğini söyledi. 


Araştırmacı kadrosuna atanan kamu görevlilerinin hem kariyer anlamında bir düşüş yaşadığını hem de mali açıdan aylık ve yıllık gelirlerinde yüzde elliye kadar bir azalma olduğunu belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, araştırmacı unvanlı kadrolara atanan personelin bu kadroya atanmadan önce yararlandığı ek gösterge, özel hizmet tazminatı, ek ödeme ve benzeri maaş, unsur ve kalemlerinden araştırmacı kadrosuna atandığında da yararlanmaları gerektiğini ifade etti. 


MEMİŞ: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN KONUYU YARGIYA TAŞIDIK


Memiş, araştırmacıların mağduriyetlerinin çözümü için İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını ve mahkemenin olumsuz karar verdiğini söyleyerek, davanın karar düzeltme istemiyle Danıştay’da bulunduğunu söyledi. 


Konuyu, gerek kurum idari kurul toplantısında gerekse toplu sözleşme masasında gündeme getirdiklerini ve Sağlık-Sen eski Genel Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar aracılığyla bir dosya halinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a Mayıs ayında ilettiklerini belirten Memiş, araştırmacı unvanlı kadrolara atananların, atamalardan önce sahip oldukları mali ve sosyal haklardan aynen yararlanmaya devam etmelerinin önemli olduğunu söyledi. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için TBMM’den çıkacak yasada gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Memiş, başta Başbakan olmak üzere ilgili Bakanlardan gerekli düzenlemeleri yapmalarını beklediklerini ifade etti.

 
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo