Fazla Kesilen Vergilerin İadesi İçin Müracaat Vergi Dairelerine Yapılmalı

 

Ücretleri yüzde 35’lik orana tabi olan sağlık çalışanlarının Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ardından geriye dönük fazla kesilen vergilerinin iadesi için kurumlarına değil vergi dairelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

 

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi  Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan vergi tarifesindeki yüzde 35'lik orana ücretlilerin de tabi olması hükmünü E.2006/95 sayılı kararı ile iptal ederken, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesini öngörmüştü.

Bu konu ile alakalı olarak bazı üyelerimizin talepleri doğrultusunda hukuki girişimlerimizi başlatmıştık. Ancak mahkemelerin verdikleri kararlar doğrultusunda, 15 Ekim 2009 tarihinden sonra kendisinden fazla vergi kesilenlerin, daha önce müracaat eden ve müracaat edecek olan üyelerimizin müracaatlarını hastanelerinin bulunduğu vergi dairesine yapmaları gerekmektedir.

Dilekçe örneğini aşağıda yayınlıyoruz:

 

 

 

…………………VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

            Halen ………….……………..hastanesinde ………………. olarak görev yapmaktayım.

2006 yılından bu güne kadar Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesi gereği tarafımdan tahsil edilen vergi miktarı, alınması gerekenden fazladır. Bu konuda Anayasa Mahkemesi tarafından verilen E.2006/95 sayılı karar ile 30.3.2006 günlü, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un:

1. maddesiyle değiştirilen 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9190 YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlası % 35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden iptal kararı vermiştir.

Sunulan nedenlerle, tarafımdan %27 oranında tahsil edilmesi gerekirken %35’den tahsil edilen fazla verginin tarafıma yasal faizi ile birlikte ödenmesini arz ederim.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo