Sebepsiz Feshe İki İptal Daha

 

 Üniversite hastanelerinde hizmet sözleşmesinde sebepsiz fesih hakkı tanıyan düzenlemenin iptali için açtığımız davalardan ikisi daha sonuçlandı. Mahkemeler iki davada da iptal kararı verdi.

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Maliye Bakanlığı aleyhine Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne hizmet sözleşmesinde yer alan ‘taraflar bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir’ hükmünün iptali için açtığımız davada Mahkeme, söz konusu hükümde hukuka uyarlık bulunmadığına karar vererek, işlemi iptal etti.

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü için de Sakarya 1. İdare Mahkemesine açtığımız davada da Mahkeme benzer bir gerekçeyle iptal kararı verdi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo