Genel Başkan Memiş, Hacettepe Üniversitesi’nde Sağlık Politikası Dersi Verdi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık İdaresi Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin, Sağlık Politikası ve Planlaması dersine, misafir hoca olarak katıldı. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım'ın davetlisi olarak derse giren Memiş, öğrencilere “Memur Sendikacılığı ve Sağlık Politikaları” konusunda ders verdi. Soru cevap bölümü ile birlikte iki saat süren konferansta Metin Memiş; memur sendikacılığı, sağlık politikaları ve Sağlık-Sen’in sağlık politikalarındaki rolleri üzerinde durdu.

 

Memiş, dersin ilk bölümünde Türkiye’de genel olarak sendikacılığın, özelde ise memur sendikacılığının gelişimi üzerinde durdu. Memur-Sen Konfederasyonu ve Sağlık-Sen hakkında bilgi veren Memiş, ikinci bölümde Türkiye’deki sağlık politikalarını, Sağlıkta Dönüşüm Programının dünü, bugünü, yarını ve Türkiye’deki sağlık politikalarını değerlendirdi.

 

Dersin bu bölümü kapsamında; Türkiye’deki sağlık politikalarını Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesi ve sonrasını karşılaştırmalı olarak ele alan Memiş, sağlıkta dönüşümün temel bileşenleri olan; sağlık insan gücü, aile hekimliği, genel sağlık sigortası, kamu hastane birlikleri, ilaç politikası, profesyonel sağlık yönetimi ve ilgili diğer konular üzerinde de durdu.

 

Üçüncü bölümde ise sağlık ve sosyal hizmetler kolunda genel yetkili sendika olan Sağlık-Sen’in Türkiye’deki sağlık politikaların oluşturulması, uygulanması ve takibi sürecinde doğrudan rol alan bir aktör olduğunu vurgulayan Memiş, Sağlık-Sen’in bu süreçlerdeki rolleri ile ilgili somut örnekler de paylaştı.

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş derste, Türkiye sağlık sisteminin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, sürdürülebilir bir sağlık politikası ve sistemi için sağlık çalışanlarının haklarının da gözetilmesi ve sistemde profesyonel yönetim anlayışının hakim kılınması gerektiğini belirtti.

 

Soru-cevap bölümünde öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Memiş, sağlık idaresi ve politikasına yönelik eğitim gören gençlere her zaman destek olacaklarını belirtti.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo