Anayasa Mahkemesi Döner Sermayede Taban Oranı İstedi

 

Tam Gün Yasası'nın bazı maddelerinin yürürlüğünü durduran Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı.

 

Anayasa Mahkemesi Tam Gün Yasası'yla ilgili gerekçeli kararında, 209 Sayılı Döner Sermaye Kanununun 5 maddesinin 4. fıkrasının yürürlüğünü, döner sermaye dağılımında taban oranların belirlenmemesi nedeniyle durdurduğunu açıkladı.

 

Mahkeme gerekçeli kararında yürürlüğü durdurulan düzenlemenin sağlık çalışanlarının döner sermayeden alacakları gelire ilişkin asgari bir garantiyi içermediği vurgulandı. Mahkeme, bu durumun bireyin devletin işlem ve eylemlerine güven duymasını zedeleyici nitelik taşıdığını belirterek, Anayasanın 2. maddesi ile teminat altına alınan hukuki güvenlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirmesinde bulundu.

 

Anayasa Mahkemesi 16 Temmuz 2010 tarihinde verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte Hükümete yeni bir düzenleme için 9 aylık süre vermişti. Mahkemenin gerekçeli kararına göre hazırlanacak yasa taslağında döner sermaye taban oranlarının da yer alması gerekiyor.

 

Anayasa Mahkemesinin kararını değerlendiren Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Mahkemenin "döner sermaye sisteminin asgari garanti gelir içermelidir" görüşünün sağlık çalışanlarına garanti gelirin yolunu açtığını söyledi.
Kaçar, sendikamızın önerisiyle 2009 toplu görüşmelerinde mutabakata varılan ek ödemede aylık mahsuplaşma hakkının, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında geçen asgari garanti gelir yorumuna karşılık gelen bir kazanım olduğunu belirterek, "Aylık mahsuplaşma ile ilgili yasal düzenleme çıkmış olsaydı, sağlık çalışanları her ay maaşları ile birlikte 375 Sayılı KHK'de belirlenen ek ödeme oranlarında bir garanti geliri almış olacaklardı" dedi.

 

"DÖNER SERMAYEDE ADİL DAĞILIM İÇİN BU FIRSAT İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

 

Kaçar, Bakanlığın 209 Sayılı Sayılı Döner Sermaye Kanununun 5. Maddesinin 4. fıkrasında yapacağı yeni düzenlemeyi, döner sermaye dağılımındaki var olan adaletsizlikleri gidermek amacıyla bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini de kaydederek şunları söyledi: "Sendikamızın öteden beri mücadele ettiği, döner sermaye tavan oranlarındaki adaletsizlik yapılacak olan yeni düzenlemede giderilmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çerçevesinde yasada yer alacak olan garanti gelir emekliliğe yansıtılmalıdır."

 

"SERBEST ÇALIŞMA YASAĞI BİLİMSEL FAALİYETLERE ENGEL DEĞİL"

 

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyelerine muayenehanelerinde de çalışma imkanı tanıyan iptal kararını bilimsel özerkliğe aykırılık gerekçesine dayandırmıştı. Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Anayasa Mahkemesinin bu gerekçesini ise zorlama bir yorum olarak değerlendirdi. Kaçar, "Yasanın kamuyu tercih eden hekimlerin serbest çalışama yasağı getirirken, bilimsel araştırma veya yayın faaliyetlerini kastetmediği ortadadır. Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde öğretim üyelerinin muayenehane açma hakkına değinmeden bilimsel özerklik vurgusu yapması dahi muayenehaneciliğin hiçbir şekilde taban desteği olmadığını ortaya koymaktadır. Bize göre kamuda çalışan hekimlerin ait olduğu yer hastanelerdir. Üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin ait oldukları yer üniversite hastaneleri ve tıp fakültelerindeki derslikler olmalıdır. Bu noktada kamuda çalışan hekimlerin ve üniversite hastanlerinde görev yapan öğretim üyelerinin kurumlarında kalmalarını sağlayacak tedbirleri almak ve haklarını geliştirmek önem arz etmektedir" diye konuştu.

 
 
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo