Maliye Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Taslağında Geri Adım Attı

 

 

Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Taslağında sağlık çalışanların döner sermaye tavan oranlarının düşürülmesini öngörüyordu. Medyaya yansıyan söz konusu taslağa Sağlık-Sen tepki göstermiş ve döner sermaye tavan oranlarının düşürülmesine hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

 

Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı da bir açıklama yaparak, sağlık çalışanlarının ek ödeme oranlarında bir düşüş yaşanmayacağı bilgisini verdi. Yapılan yazılı açıklamada, Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Taslağı'nda yer alan ve personelin tavan ek ödeme oranlarının düşürülmesini öngören düzenlemenin Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde taslaktan çıkarıldığı, Sağlık Bakanlığı personelinin özlük haklarında her hangi bir gerilemenin yaşanmayacağı ifade edilmiştir.

 

Ek ödemede aylık mahsuplaşma hakkı ile döner sermaye adaletsizliğine karşı önemli bir kazanım elde eden Sağlık-Sen, başta hekim dışı sağlık çalışanlarının döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmesi ve emekliliğe yansıtılması olmak üzere, döner sermaye sisteminin adil bir yapıya kavuşturulması için mücadelesini sürdürecektir.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI:

 

 

 

DUYURU

 


Bazı basın yayın organlarında yer alan sağlık personelinin ek ödeme oranlarında indirime gidiliyor haberleri ile ilgili aşağıdaki yer alan açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.

 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlığımızın görüşü alınmak üzere Bakanlığımıza gönderilen döner sermayeli işletmeler kanun taslağında yer alan Bakanlığımız personelinin tavan ek ödeme oranlarının düşürülmesini öngören düzenlemeyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde performansa dayalı ek ödeme sisteminin sağlık hizmetlerinin iyileştirmesinde ve verimliliğinin artırılmasında önemli bir araç olduğu kendilerine izah edilmiş olup söz konusu düzenlemenin Sağlık Bakanlığı çalışanlarını kapsamaması gerektiğine dair talebimiz Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından kabul edilmiştir.


2004 yılından bu yana uygulanan ve sağlıkta dönüşüm programının başarısında önemli bir yere sahip olan performansa dayalı ek ödeme sistemi ve sağlık personelinin tavan ek ödeme oranları aynen korunacak olup, Bakanlığımız personelinin özlük haklarında her hangi bir gerileme söz konusu olmayacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo