Kadroya Geçecek Sözleşmelilerin Sendika Üyeliği Devam Edecek

 

Memur-Sen, kadrolu olan sözleşmeli personelin sendika üyeliğinin devam edeceğini, bir sorun yaşamayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına geçiş imkânı verilenlerin, sözleşmeli personel statüsünde geçirdikleri hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirileceği hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

 

Memur-Sen tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Başta kamu görevlileri olmak üzere kamuoyu gündeminde önemli yer tutan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili olarak; 632 Sayılı“Devlet Memurları Kanununun 4. üncü Maddesi’nin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” yayımlanmış, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bunlara bağlı döner sermaye işletmelerinde görev yapan “sözleşmeli personel” ve 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen “sözleşmeli sağlık hizmetleri personeli”ile 5258 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen “aile hekimleri”nin istekleri halinde kurumları tarafından memur kadrolarına geçişlerine imkân sağlanmıştır.

Yayımlanan KHK’de yer verilen; “bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir”ifadelerine bağlı olarak ortaya çıkan sonuç; sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına geçiş imkânı verilenlerin, sözleşmeli personel statüsünde geçirdikleri hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu KHK’de ataması yapılacak personelin adaylık ve deneme sürecinden bahsedilmemiş,  657 sayılı DMK’nda ifade edilen aday memurların intibak durumlarından farklı özel bir düzenleme yapılarak KHK kapsamında kadroya atanan sözleşmeli personelin doğrudan memur kadrolarına ilişkilendirilmesinin ve intibaklarının yapılacağı öngörülmüştür. 632 Sayılı KHK’de aday memurluk sürecinin işletilmesine yönelik bir hüküm olmaması nedeniyle sözleşmeli personel statüsünde görev yapmaktayken kendi istekleriyle memur kadrolarına atananların sendika üyeliklerine ilişkin bir değişiklik oluşturacak durum söz konusu değildir.

Kaldı ki temelinde kamu görevlilerinin kendilerine üye olması beklenen sendika ve konfederasyonların bazı basın yayın organlarına yansıyan haberlerde bu personelin sendika üyeliklerinden istifalarını gerektirecek bir durumundan söz ediyor olmaları bu sendika ve konfederasyonların ya sendikal mücadeleden vazgeçtiklerini ya da sözleşmeli personelin kadroya atanmasından rahatsızlık duydukları yorumlarına neden olmaktadır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo