Sağlık Bakanı ile Teşkilat Yasası Taslağı Konusunda Görüştük

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Bakanlığı'nın taslak çalışmalarını yürüttüğü Teşkilat Yasası konusunda çekincelerini ve görüşlerini bildirmek amacıyla Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı ziyaret etti.

 

 

Memiş, Bakan Akdağ'a hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname'nin çok yönlü bir değişimi öngördüğünü belirterek, böylesine kapsamlı bir değişimin, sosyal tarafların görüş ve eleştirilerine açılması gerektiği görüşünü iletti.


Genel Başkan Metin Memiş, kamuoyuna yansıyan taslak kararnamenin ayrıntıları üzerine hazırladıkları raporu Sağlık Bakanına sundu. Söz konusu raporda,


-Bakanlığın karar süreçlerinde tek taraflı yönetsel bir anlayış içinde hareket etmemesi,


-Yaşanan değişimlerin çalışanların haklarını geriye götürmemesi, mevcut sorunlara ise çözüm getirmesi,


-Yönetimde katılımcılık ilkesi çerçevesinde değişime gidilmesi, yönetim kademelerinde çalışanların temsil edilmesi,

-Çalışanların motivasyonunu ve mesleki bağlılıklarını olumsuz etkileyen yapısal sorunların dikkate alınması,


-Sözleşmeliliği asli istihdam modeli haline dönüştürülmemesi gibi temel başlıklarda görüşler yer aldı.

 

BAKAN AKDAĞ: "PERSONEL HAKLARINDA GERİYE GİDİŞ SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

 

 
Sağlık Bakanı Akdağ da, Teşkilat Yasası ile Hastane Birlikleri düzenlemesinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğu için, KHK'da birleştirildiği görüşünü belirterek, yapılan değişikliklerin hiçbir şekilde personelin haklarında ve çalışma koşullarında geriye gidiş yaşanmayacağını söyledi.


Taslak çalışmalarının devam ettiğini belirten Akdağ, çalışmalar tamamlandığında ilgili taraflarla ve kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi.


Akdağ, Sağlık-Sen'in sunduğu rapordaki çekincelerin ve somut önerilerin dikkatle değerlendirileceğini kaydetti.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo