memiş: performans sistemi yeniden düzenlenmeli, tam günde sağlık çalışanlarının tamamı kazanılmalı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki birçok konuya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toplu sözleşmenin son yılların en başarılı sonuçlarını kapsadığını ifade eden Memiş, sağlık ve sosyal hizmet kolunda da birçok kazanıma imza attıklarını kaydetti. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını yakından ilgilendiren performans, tam gün, şiddet ve yıpranma payı konularına da değinen Metin Memiş, kazanımlar için tek adresin toplu sözleşme masası olmadığını, yılın bütün günleri ve ilgili her platformun bir mücadele yeri olduğunu kaydetti.


Toplu sözleşmede, kısa sürede sonuç alınmasını hazmedemeyenlerin, otuz gün masada oturup, son gün ancak teklifi alabilen, hiçbir kazanım elde etmeden masadan kalkanlar olduğunu söyleyen Memiş, toplu sözleşmenin başarısızlık olarak gösterilmesini ise bazı sendika ve konfederasyonların geçmiş yıllardaki beceriksizliklerinin hezeyana dönüşmesi olarak değerlendirdi.


TABAN AYLIĞA ZAM, BİR ÇOK KAZANIMI BERABERİNDE GETİRDİ


Hükümetin verdiği 2014 ve 2015'in ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için 3+3 zam teklifinin müzakere edilebilir bulduklarını belirten Metin Memiş, çalışanlar lehine daha fazla kazanım elde etmek için görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti. Memiş, “İlk teklifteki taban aylık tutarı ile ikinci teklifteki tutar arasında %75 artış sağlanırken 4/C’li personelin ücretlerinde ilk teklife göre %233’lük bir artış sağlanmıştır. Kamu İşveren Kurulu’nun ilk teklifindeki rakam ve oranların kısa süre içerisinde bu kadar yükseltilmesini “başarısızlık” ve” kamu görevlilerinin satışı” olarak görenlerin yetkili oldukları dönemde masadan eli boş kalkmalarının nedeni bu yılki toplu sözleşme ile daha net ortaya çıkıyor. Bu toplu sözleşmeyle taban aylığı bin 27 liradan, bin 202 liraya yükselmiş ve bugüne kadar taban aylığında ilk defa 175 lira artış sağlanmıştır” şeklinde konuştu. Sendikalı kamu görevlilerinin örgütlülüğünün teşvik edilmesi için toplu sözleşme primini önemsediklerini söyleyen Memiş, 15 TL olan toplu sözleşme primini de 20 TL’ye çıkardıklarını ifade etti.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET KOLU KAZANIMLARI


NÖBET ÜCRETLERİNDE ARTIŞ:


Hizmet koluna yönelik elde ettikleri kazanımları da basın mensuplarıyla paylaşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık sisteminde elde edilen başarıda sağlık çalışanlarının en büyük pay sahibi olduğunu, artan hasta memnuniyetine karşın çalışan memnuniyetinin azaldığını ifade etti. Geçen yıl elde ettikleri dini bayramlarda nöbet ücretlerinin yüzde 20 artırımlı ödenmesine bu yıl yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretlerinin de yüzde 50 artırımlı ödenmesi kazanımını eklediklerini ifade etti. Memiş, Sağlık-Sen olarak nöbet ücretlerinin tüm sağlık çalışanlarının tamamına iki kat artırımlı ödenmesi için mücadele edeceklerini belirtti.


FARK ÖDEMESİ


Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve Adli Tıp Kurumu’ndaki kamu görevlilerinin, ek ödemelerinin vergiye tabi olmasından dolayı mağdur olduklarını ve üst vergi dilimine erken girdiklerini hatırlatan Metin Memiş, elde ettikleri kazanımla her ay emsali personel ile karşılaştırılarak sağlık çalışanlarının mağduriyetinin dolaylı olarak giderileceğini, yılın ortasında üst vergi dilimine giren sağlık çalışanlarının kayıplarının da kişilere geri ödeneceğini kaydetti.


ÖZELLİK ARZ EDEN BİRİMLERDE ÇALIŞANLARIN EK ÖDEMESİ:


Memiş, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuarlarda sözleşmeli personeller dahil bu birimlerde çalışan personelin, fiilen çalıştıkları sürelerin özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilmesi kazanımını elde ederek, aynı işi yapan kişiler arasındaki eşitsizliği giderdiklerini belirtti. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Kamu Hastaneleri Kurumu’nun son ek ödeme yönetmeliği ile özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışma karşılığında özellikli birim katsayılarından faydalanma hususunu, kapsam dışına çıkardığını, bu kazanımla bu mağduriyetin giderilmiş olduğunu söyledi.


ENTEGRE HASTANELERİN ÖZELLİK ARZ EDEN BİRİMLERİNİN EK ÖDEMESİ VE 112’LER


Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinde çalışanların özellikli birim katsayısından faydalanmasının bir başka kazanımları olduğunu söyleyen Memiş, 112 Acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen yüzde 40 oranındaki ek puanın, Halk Sağlığı Müdürlükleri’ne bağlı B tipi112 istasyonları için de uygulanması kazanımıyla da 112 çalışanları arasındaki eşitsizliği giderdiklerini ifade etti.


GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN EK ÖDEMESİ


Bu kazanımla hem re’sen görevlendirilerek hem de gittiği yerin ek ödemesine mahkum edilerek mağdur edilen personelin mağduriyetinin giderildiğini, 209 Sayılı Kanunun 5. Maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) kurumca oluşturulan komisyon kararı üzerine re’sen görevlendirilenlere, aslı kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödemenin yapılacağını belirtti


SAĞLIK TESİSİ KALİTE KATSAYISI


Ek ödemelerde sağlık tesisi kalite katsayısı uygulamasından vazgeçilmesiyle, kurumların dağıtılabilir döner sermaye tutarının yüzde 10’a kadar artırılmış olduğunu dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, bu yüzde 10’luk farkın, sağlık çalışanlarına dağıtılabileceğini vurguladı.


KAZANIMLAR İÇİN ÇALIŞMAMIZ BİR AYLA SINIRLI DEĞİL


Toplu sözleşmenin bir aylık süreç olmasına karşın, çalışanların haklarının savunulması ve geliştirilmesinin 365 gün devam etmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyen Metin Memiş, “Sağlık-Sen toplu sözleşme masası dışında, Kamu Personeli Danışma Kurulu, Kurum İdari Kurulu, Kanun ve mevzuat hazırlama süreçleri ve çalışanları ilgilendiren tüm ortamlarda çalışanlar adına kazanım elde etmeye devam edecektir. Başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yıpranma payı olmak üzere, nöbet ücretlerinin tüm çalışanlarda artırımlı ödenmesi, performans sisteminde kadro unvan ve taban katsayılarının revize edilmesi, kadroya geçirilmeyen vekil ebe hemşire ve aile sağlığı elemanlarının kadroya geçirilmesi, görevde yükselme mağduriyetinin giderilmesi gibi konularda sağlık çalışanları adına önemli kazanımlara imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.


YIPRANMA PAYI:


Sağlık çalışanlarının yıpranmalarına karşın, fiili hizmet zammı alamadıklarını ifade eden Metin Memiş, bir trafik kazası sonrası olay yerine gelen ekiplerden yıpranma payı alamayan tek meslek grubunun sağlıkçılar olduğunu, bir an önce düzenleme yapılarak sağlık çalışanlarına da yıpranma payı verilmesi gerektiğini kaydetti.


Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına ‘Bedel Ödeyenler’ ismiyle bir film çektiklerini hatırlatan Metin Memiş, filmdeki hikayelerin sağlık çalışanlarının yaşadığı gerçek hikayeler olduğunu belirtti.


TAM GÜN:


Tam Gün Yasası’na yönelik değerlendirmelerde de bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, konunun 4 yıldır konuşulmasına karşın hiçbir sivil toplum kuruluşunun, tam günle ilgili ‘yanındayız’ veya ‘karşısındayız’ diye bir cümle kurmadığını ifade etti. Tam Gün Yasası’nın halk gözüyle önemli kazanımlar ve hizmette iyileştirmeler getirdiğini söyleyen Memiş, “Bugün sağlıkta gelinen noktada vataş memnuniyetinde tam günün etkisi büyüktür. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği süre 1 Temmuz’da dolduğundan tam günde yasal bir boşluk oluşmuştur. Biz Sağlık-Sen olarak önemli değer olan hocalarımızı geri kazanma çabasını takdirle karşılıyoruz. Ancak birkaç noktanın da altını çizmek istiyoruz. Birincisi bu süreçte hocaları para için dönmüyormuş gibi göstermemeliyiz. Bunun yanında hocaları kazanma çabamızla yüzde 95’i tam güne uyum sağlamış hoca ve hekimlerimizi göz ardı etmemeliyiz. SUT’ta yapılan düzenlemeyle hocalardan hizmet alma hususunda hastalardan daha fazla katılım payı alınmaya başlanmıştır. Bu uygulamada hoca ile ve kurum ile hastayı karşı karşıya getirmeme hususuna dikkat etmeliyiz. Tam gün ile 8 saate düşmüş mesai saatleri fiilen de 8 saate düşürülmelidir. Sağlık çalışanlarının tamamının kazanılacağı iyileştirmeler muhakkak bir an önce hayata geçirilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.


PERFMANS SİSTEMİ


Şu a uygulanmakta olan performans sisteminin ilk yıllarda performansa dayalı ek ödeme sisteminde tüm çalışanlarda yüksek bir memnuniyet ve kabul mevcutken ilerleyen yıllarda çalışanların neredeyse tamamının tepkisini çeken bir uygulama haline geldiğini belirten Metin Memiş, şunları söyledi: “Son yıllarda performans ile daha fazla puan, daha fazla gelir adına sistemde çarpık uygulamalar dikkat çekmeye başlamıştır. Sistemde niteliğe değil niceliğe bakıldığından hizmetin sonuçları üzerinde çok durulmamakta, tamamen yapılan işleme odaklanılmakta, hastaya değil puana önem verilmektedir. Performans sistemiyle hekimlerin kendi aralarında ve diğer çalışanlarla arasında ciddi bir gelir dengesizliği oluşmuştur. Bu durum da, tüm sağlık çalışanlarını olumsuz etkilemiştir. Tamamen ödüllendirme, motivasyon artırma kaynağı ve aracı olarak kurgulanacak yeni bir modelde, garanti gelirin % 75, performans sisteminin % 25 karşılık bulduğu, çalışanların ek ödemelerinin de emekliliğe yansıtıldığı ve vergiden muaf tutulduğu, çalışma barışını sağlayacak bir ek ödeme yönetmeliğinin hazırlanması elzem hale gelmiştir.”
Bir araştırmalarında çalışanlara, ‘Sağlık Bakanı olsanız, ilk icraatınız ne olurdu’ diye sorduklarını da söyleyen Memiş katılımcıların % 45’inin ‘döner sermaye dağılımı ve performans sistemini değiştirirdim’ cevabını vererek yaşanan sorunu göz önüne koyduğunu dile getirdi.


SAĞLIKTA ŞİDDET


Sağlık çalışanlarına yönelik artış gösteren şiddet olaylarına da değinen Metin Memiş, şiddetin artmasında personel yetersizliği, yoğun iş yükü, hastaların sosyo-kültürel durumları ve medya etkeni gibi unsurların rol oynadığını ifade etti. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesi ve soruna dikkat çekmek için bir çok etkinlik gerçekleştirdiklerini, konuyu ilgili platformlarda dile getirdiklerini de söyleyen Memiş, konuyla ilgili önerilerini de basın mensuplarıyla paylaştı. Memiş, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların, 6 ay boyunca sağlık giderlerinin SGK tarafından değil, kendisi tarafından ödenmesinin caydırıcı olacağını belirtti. Memiş, sağlıktaki şiddet olaylarının medya tarafından abartılı olarak da verilmemesini istedi.


AİLE HEKİMLERİ:


Aile hekimlerinin sorunlarına da değinen Metin Memiş, iş yükü zaten ağır olan aile hekimlerine nöbet tutturulmaması gerektiğini, aile hekimlerinin nöbetlerden muaf tutulması için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulunduklarını ifade etti. Türkiye’nin AB ülkeleri stardını yakalayabilmesi için 120 bin hekime ihtiyaçı varken, acil servislerdeki hekim açığını gidermek amacıyla uzman hekim ve aile hekimlerine nöbet tutturmanın sorunu çözmeyeceğini belirten Metin Memiş, hekim açığının ivedilikle kapatılması gerektiğini, tıp fakültelerine öğrenci alımının yeniden planlanmasının ise sorunun çözümünün seçeneklerinden biri olduğunu dile getirdi. Memiş ayrıca yeni çıkartılacak aile hekimliği ücret yönetmeliğinde, aile hekimlerinin hayal kırıklığı yaşamasını istemediklerini, emeklerinin karşılığının verilmesini beklediklerini belirtti.


LİSANS TAMAMLAMA


Sağlık çalışanlarının lisans tamamlamasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Metin Memiş, Sağlık Bakanlığı’nın 19 Mayıs Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ile protokol imzaladığını, imzalanan protokolün YÖK’ün onayından sonra faaliyete geçeceğini kaydetti. Memiş ayrıca, görevde yükselme sınavına girmesine karşın atamaları yapılmayan 2351 idari personelin yeniden sınava tabi tutulmadan atamalarının VHKİ kadrosuna yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo