ŞUBEMİZDEN ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETİCİLERİNE PROTESTO!...
08 Mart 2016, Salı

ÇALIŞAN DOSTU HASTANE YÖNETİCİSİ İSTİYORUZ

Sayın Basın Mensupları; Öncelikle şu hususun bilinmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanları, büyük zorluklarla, büyük fedakarlık ve özveriyle bu hizmetlerini yerine getirmektedir. Sağlık-Sen olarak, çalışanların sorunlarının çözümü, daha iyi çalışma imkân ve ortamları hazırlanmasının yanı sıra mali ve özlük haklarını artırmaya yönelik bu zamana kadar yılmadan çalıştık, çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. İdarecilerden beklentimiz de bu yöndedir. Sorunlarına çözüm istediğimiz sağlık çalışanı arkadaşlarımız, özlük olarak yöneticilerimize bağlı olup çalışanlarına karşı hak ve hakkaniyeti ön plan tutmak zorunluluklarını unutmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma barışının sağlanamayacağı aşikar olup bu durum aynı zamanda kamu zararına sebebiyet vereceğini yöneticilerin unutmaması gerekmektedir. Bu nedenle personelinin daha iyi şartlarda çalışmasından, daha iyi imkânlar elde etmesi ve hak ettiği şekilde mali kazanımlar elde etmesinden rahatsız bir yönetici olacağına inanmak istemiyoruz.

Sayın Basın Mensupları, Değerli Sağlık Çalışanı Arkadaşlarımız; Ancak, Sanatoryum Hastanesi’nde yaşanan bazı hadiseler bizleri derinden kaygılandırmaktadır. Geçtiğimiz yılın Döner Sermaye Komisyonu’na katılan sendikamız temsilcisine, komisyon üyesi olarak kullanmış olduğu oyun gerekçesini soran bir soruşturma, ifade alma garabeti yaşanmıştır. Kimse, oylamadaki tercihinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaz, suçlanamaz. Orada görüşülen, oylanan konu, yasaların kendilerine tanıdığı yetki çerçevesinde döner sermayenin ne şekilde ödeneceğiyle ilgili konudur. Bunu görüşmek ve karara bağlamak için toplanan komisyon üyelerini, buradaki oylarından dolayı suçlamak, akılla, mantıkla, iyi niyetle bağdaşır bir konu değildir. Döner sermayenin üst ten ödenmesi hem Sağlık-Sen şubeleri olarak bizlerin, hem de sendika genel merkezimizin Sayın Bakan, Sayın Müsteşar ve Kamu Hastaneleri Kurumu’nun başkan ve yardımcılarından da istediği bir konudur. Döner sermayede üst ten ödeme istemeyi suç sayan anlayışın, yasa, yönetmelik ve teamülleri yeniden gözden geçirmesi, mensubu olduğu camianın değerlerini gözetmesini ve sağlık çalışanlarını önemsemesini öneriyoruz.

Sayın Basın Mensupları; Sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yapmak, hukuk ve ilgili mevzuatlar dahilinde görevini yapan ve işiyle ilgili bir talebini dile getiren personeli baskı altına almaya çalışmak, yetkisiyle sindirme çabası içinde olmak, 2023 hedeflerine kilitlenmiş, geleceğe umutla bakan ülkemizin yöneticilerinde olmaması gereken bir haslettir. Bizler, çalışanlarla mücadele eden, karşı karşıya gelen değil, onlarla omuz omuza çalışan, haklarını gözeten, imkanlarını iyileştiren çalışan dostu yöneticiler istiyoruz. Sağlıkta dönüşümü başarmış ülkemizin sağlık çalışanlarına yakışan budur. Sağlık çalışanları olarak bizler, halkımıza sağlık hizmeti sunarken, hakkımızı da almak istiyoruz. Demokratik bir şekilde hakkımızı istemek, sorunlarımızı dile getirmek, çözüm aramak bizim en doğal hakkımızdır. Bundan dolayı kimsenin suçluymuş gibi soruşturmalarla, ifade almalarla korkutulmasına, sindirilmek istenmesine müsaade etmeyeceğiz.

Sayın Basın Mensupları, sağlık çalışanı arkadaşlarımız; Sağlık-Sen olarak her türlü haksızlık, hukuksuzluğun karşısında; çalışan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtiyor, hukuk dışı, çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmesini, aksi takdirde mücadelemizi sendikanın sahip olduğu bütün yetkileri kapsamında sürdüreceğimizi ifade ediyor, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Sağlık-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı
Erdal BOLATÇI


FOTO GALERİ  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo