Sağlık-Sen’den COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması
10 Mart 2021, Çarşamba

COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması’nı kamuoyuyla paylaşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sağlık çalışanlarımızın iş yükü artmış, alım gücü düşmüş, stres ve tükenmişlik hissi yaşamaya başlamıştır. Araştırma bulgularımız, sağlık çalışanları açısından alarm zilleri çalan bir tablonun varlığını ortaya koymaktadır” dedi.

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) tarafından hazırlanan “COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması” Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş tarafından basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın toplantısına Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki ile Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan, Mahmut Faruk Doğan, Şemsettin Karadoğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da katıldı.

Sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşullarından sosyal yaşamlarına kadar birçok bulgunun yer aldığı anket çalışmasıyla ilgili Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Araştırmamız sağlık çalışanlarının çok zor bir süreçten geçtiğini ortaya koymaktadır” dedi.  

“Sağlık Çalışanlarının Yüzde 97’si Yorulduğunu Söylüyor”

Ağır çalışma koşullarının sağlık çalışanlarının kişisel, sosyal ve aile yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Durmuş, “Oysa sağlıkla iştigal edenlerin yani görevi hayat kurtarmak olan sağlık çalışanlarının tam tersi bir duruma sahip olmaları gerekmektedir. Maalesef araştırma bulgularımız, sağlık çalışanları açısından alarm zilleri çalan bir tablonun varlığını ortaya koymaktadır. Pandemiyle birlikte artan iş yükünden dolayı yorulduğunu veya çok yorulduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 97,7. Uyku sürelerinin ve kalitesinin düştüğünü dile getirenlerin oranı ise yüzde 81,4. Bu verileri, başta yetkililer olmak üzere herkesin iyi tahlil etmesi gerekir” diye konuştu. Durmuş bu durumu, sağlık çalışanları açısından “Alarm zilleri çalıyor” noktasında olduğun söyledi. 

“Sağlık Çalışanlarının Alım Gücü Düştü”

Araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının ekonomik durumlarının da kötüye gittiğini kaydeden Durmuş, çalışanların yüzde 75’inin önceki yıllara göre diğer memurlardan daha düşük ücret aldığına dikkat çekti.  Durmuş, “Geçtiğimiz yıllara göre alım gücünün düştüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 87’nin üzerinde” açıklamasında bulundu.

“Sağlık Çalışanları Kutsal Mesleklerinden Soğuyor”

Açıklamasında, sağlık çalışanlarının en büyük sorununun adaletsiz döner sermaye sistemi olduğunu dile getiren Durmuş,  bu hususta şunları söyledi; “Sağlık çalışanlarına can suyu olması gereken döner sermaye sistemini yani ek ödemeyi, adaletli ve yeterli bulmayanların oranı yüzde 98,2. Buradan soruyoruz; çalışanların neredeyse tamamının memnun olmadığı bir sistemi ayakta tutmak mümkün mü? Araştırma, döner sermaye sistemine sağlık çalışanlarının bakışını, bu yönüyle bir defa daha teyit etmiştir. Bu sistem, sağlık çalışanları açısından aslında yok hükmündedir” değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş devamında şunları kaydetti: “Ekonomik kaygı taşıyan bir kimsenin, işine motive olmasını ne kadar bekleyebilirsiniz? Yani işini hakkıyla yapmasına rağmen, hak ettiği ücreti alamayan bir kimseden, iş verimliliği, motivasyon, çalışma barışı ve huzuru konularında ne bekleyebilirsiniz?  Sonuç ortada. Başta ekonomi olmak üzere araştırmamızla ortaya konan pek çok sorun nedeniyle sağlık çalışanları kutsal mesleklerinden soğuyor.”

“Kaygılar İstifayı Düşündürüyor”

Yaşanan sorunlardan dolayı sağlık çalışanlarının istifayı düşündüğünü vurgulayan Durmuş, “Araştırmamıza göre, sağlık çalışanlarının yüzde 27’si istifa etmeyi düşünüyor. Bunun sebebi ise yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adaletsizliği, mobbing ve şiddet olaylarına dayanıyor” diye konuştu.

“Tükenmişlik Hissi Artıyor”

Sağlık çalışanlarının yaşanan sorunlarla birlikte ruhsal olarak da sarsıldıklarını söyleyen Durmuş, “Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 80’inin üzerinde. Huzursuz olduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 91’in üstünde. Çağın en yaygın hastalığı stresi yaşadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 92,4. İşte vahim tablo ortada” açıklamasını yaptı.

“Sorunların Çözümünü Zamana Yaymak İşin Doğasına Aykırı”

Sağlık çalışanlarının sorunlarının görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Durmuş, şu ifadeleri kullanarak sözlerini tamamladı: “Sağlık-Sen olarak biz sahada bu ve benzer tablonun tanığıyız. Mücadelemiz, bu tablonun çok geç olmadan ters yüz edilmesi içindir. Bu sorunların ortadan kalkması, sağlık çalışanlarının yüzlerinin gülmesi mümkün. Yeter ki kararlı irade ortaya konsun. Sayın Bakan’a dünkü ziyaretimizde bu hususları bizzat aktardık. Elbette hemen çözülecek sorunlar var, zaman alacak çözümler var. Can kurtarmak için zamanla yarışan insanların, sorunlarının çözümünü zamana yaymak da işin doğasına aykırıdır.”

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo