Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe’ye ASM Çalışanlarının Talepleri İletildi
04 Aralık 2020, Cuma

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'yi ziyaret ederek aile sağlığı merkezlerinde çalışanların sorunlarına yönelik Sağlık-Sen'in hazırladığı talepleri paylaştı.

Bakanlık binasında gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Durmuş'a Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan ve Yusuf Dural da eşlik etti.

Durmuş görüşmede, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sorunlarına vurgu yaptı.

Sağlık çalışanlarının cephenin en önünde savaştığını belirten Durmuş, "Sağlık çalışanlarımız sadece emeğinin karşılığını almak istiyor. Biz sahada sağlık çalışanlarımızın yorgun olduğunu, tükenmişlik sendromuna girdiğini gördük. Buna rağmen büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bunun için sağlık çalışanlarımızın motivasyonlarını artıracak mali, sosyal ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler yapılmalı. Vakit sorunların çözümü için elbirliğiyle mücadele etme vaktidir" diye konuştu.

“Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışanlar İçin Acil Adımlar Atılmalı”

Sağlık-Sen tarafından yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları çalıştaylarında gündeme getirilen sorunların pandemiyle daha da derinleştiğini vurgulayan Durmuş, aile sağlığı merkezlerinde yaşanan sorunlar için acil adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Pandemi önlemleri kapsamında kapatılan kreş ve anaokullarının, çocukları olan tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu haline geldiğini belirten Durmuş, kreş sorununun çözülmesi için tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi. 

 

Genel Başkan Durmuş’un Bakan Yardımcısı Meşe’yle Paylaştığı Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışanların Taleplerinden Bazıları

 1. Tek birimli Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları yıllık izninin 7 gününe kadar tam ödeme alabilmektedir. Bu sınırlama kaldırılmalıdır. Yıllık izinlerde kesinti yapılmamalıdır.
 2. Negatif performansa dahil olan işlemlerde yükümlülüğünü yerine getirmeyen vatandaşa da yaptırım uygulanmalıdır.
 3. Kanser taramaları, kronik hastalık izlemleri gibi getirilmesi düşünülen hizmetler için pozitif performans uygulanmalıdır.
 4. Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimlerinde çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının temel ücretleri ilçe sağlık müdürlüğündeki eşdeğer kadrolarına göre verilmelidir.
 5. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 5.mad. 2/ğ bendinde aile sağlığı çalışanının görev, yetki ve sorumlulukları kısmında: “Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek” ibaresi kapsamlı bir şekilde düzenlenmeli ve sınırları net ve açık bir şekilde çizilmelidir.
 6. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, ATT, paramedik ve sağlık memurlarının kadroya alınması sağlanmalıdır.
 7. Aile Sağlığı Hizmetlerinde aile hekimi ile birlikte hizmet veren çalışanların Aile Sağlığı çalışanı olarak tanımlanması, kişilerin mesleki özgünlüklerini önemsizleştiren bir durum oluşturmaktadır. Bu tanım yerine herkes kendi unvanıyla sistem içerisinde yer almalıdır.
 8. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan herkes için kıdem tazminatı konusunda fon oluşturmak gibi kıdem tazminatını garanti altına alacak yöntemler kullanılmalıdır.   
 9. Entegre ASM’lerde görev yapan aile hekiminin nöbet sonrası mesaiye devam etmesi nitelikli hizmet verilmesini engellemektedir. Bu şekilde hizmet verilmesi mecburiyeti ortadan kaldırılmalıdır.
 10. ASM’lerin açılışlarında da gerçekleşen işletme kuruluşu, personel çalıştırılması, vergi ve ödemeler gibi konular için bu konuda bilgili ve yetkili kişiler bakanlık, il, ilçe müdürlüklerinde görevlendirilmeli ve bu kişilere kolaylıkla ulaşılabilmelidir.
 11. Yeni açılan ASM’lerin tefrişatı il sağlık müdürlüğü tarafından yapılmalı, donanımları artırılmalıdır.
 12. Şiddete karşı daha caydırıcı önleyici tedbirler alınmalıdır.
 13. Cari giderler ekonomik göstergelere göre sürekli güncellenmelidir.
 14. Ücret katsayıları 4000 nüfus üzerinden değil, her sene güncellenerek Türkiye’nin aile hekimi başına düşen nüfus ortalaması üzerinden artırılmalıdır.
 15. Entegre aile sağlığı merkezlerinde gruplandırma başvuruları, çalışma şartları ve fiziki koşullara uygun hale getirilmelidir.
 16. Misafir hasta bakımına pozitif performans verilmelidir. ( Özellikle turistik yerlerde)
 17. E-Devlet üzerinden aile hekimi değiştirilmesi önlenmeli ya da değiştirilen hekimlerin onayına tabi olmalıdır.
 18. Kronik hastalık raporu olanlar ve yatalak hastaların tedavilerinin devamını isteyenler için (kronik hastalık takibini yaptırmak şartıyla), SGK ile görüşülerek birinci derece yakınları aracılığıyla raporlu ilaçlarının yazımına izin verilmelidir. Raporlu ilaçlar hastaya veya birinci derece yakınına TC kimlik numarası ve imza karşılığında eczaneler üzerinden verilebilmelidir.
 19. Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde (SAHU) görev alan aile hekimlerinin yerine ilçe sağlık müdürlüklerinden hekim görevlendirilmeli, SAHU devam etmelidir. Aile hekimliği uzmanlığı ve sözleşmeli aile hekimliği uzmanlığı eğitimlerinin pozitif alanları birleştirilmelidir. 
 20. Aile hekimliği alanında uzmanlaşma yaygınlaştırılmalıdır.
 21. Eğitim ve 5. günden sonraki kongre izinleri de yıllık izine yansıtılmamalıdır.
 22. SAHU eğitimi alan hekimlere il içinde yer değişikliği izni verilmeli, mazeret durumlarında ise hak kaybı yaşanmadan yer değişikliği yapabilmeleri sağlanmalıdır.
 23. ASM’ler fiziki açıdan desteklenmeli ve kalabalık oluşmaması adına MHRS sistemi uygulaması teşvik edilmelidir.
 24. Aşı takipleri konusunda ailelere MRHS sistemi üzerinden randevu şansı tanınmalıdır. Gerekli tedbirler alınarak ailelerin tedirginliği giderilmelidir.
 25. Covid-19 testi yaptıran bütün hastaların ASM’lere gelerek rapor almak istemeleri konusunda farklı bir çözüm geliştirilmeli. Sistem üzerinde pozitif görünen hastalar 14 günlük süreçte doğrudan raporlu sayılabilmelidir.
 26. Hekim ile birlikte veya hekim yerine gerçekleştirilen işlerde alınacak ücretlere aile sağlığı çalışanları da dahil edilmelidir.
 27. Mobil hizmetlere ilişkin standartlar getirilmeli ve şartlar iyileştirilmelidir.
 28. Aşı reddi gibi konularda ailelere e-nabız üzerinden aşı hizmeti almak istemediklerine dair ASM’yi bilgilendirme alanı açılmalıdır.
 29. Aşıların kayıtlı olunan aile sağlığı birimi dışında yaptırıldığı (özel hastaneler gibi) durumlarda sistemde uygun görülen tarih aralıklarında yapılması, bu aralıklar dışında yapılacaksa uygun şekilde ertelenebilmesi için ASM’lerde kullanılan AHBS yazılımlarıyla entegre yazılımların kullanılması sağlanmalıdır.

 

 • PAYLAŞ :
 • memursen logo
 • sagliksen logo
 • sağlık bakanlığı logo
 • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
 • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo