Ebe ve Hemşirelerin Sorunları Pandemiyle Daha da Derinleşti
07 Eylül 2020, Pazartesi

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) tarafından hazırlanan “Ebe ve Hemşireler Arama Konferansları Sonuç Raporu” kamuoyu ile paylaşıldı.

 

Yapılan arama konferansları sonucunda hazırlanan raporda, ebe ve hemşirelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Ebe ve hemşirelerin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulduğu raporda, sorunların COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da derinleştiğine vurgu yapıldı.

Raporda, kreş sorununun artık çözülmesi gerektiğine vurgu yapılırken, personel azlığından kaynaklı yıllık izinlerde yaşanan sorunların, pandemi süreciyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Aynı zamanda istihdam yetersizliğinin de ebe ve hemşirelerin iş yükünü artırdığı kaydedildi. Bunun için nitelikli insan gücü planlamasının sağlık çalışanlarını rahatlatacağı ifade edildi.

“Görev Tanımları Net Çizgilerle Belirlenmeli”

Raporda, ebe ve hemşirelerin görev tanımlarının tam olarak belirtilmemesinden kaynaklı sorunlara dikkat çekilerek, “Bu konuda görev tanımları net çizgilerle ve suistimale mahal bırakmayacak şekilde belirlenmelidir. İdari yönetimlerin çalışma barışını koruyacak ve çalışanlar arası çatışmaya neden olmayacak şekilde kuralları uygulamaları şarttır” denildi.

“Döner Sermaye Temel Sorun”

Tüm sağlık çalışanları gibi ebe ve hemşirelerin de en büyük sorununun döner sermaye adaletsizliği olduğu kaydedilen raporda, “Özellikle pandemi döneminde tavandan ödeme konusunda yaşanan hayal kırıklığı sağlık çalışanlarını mesleki memnuniyetsizliğe itmektedir. Döner sermayenin dağıtımında eşitsizlik, sağlık çalışanları arasında çatışmaya neden olmaktadır. Aynı zamanda alınan ek ödemeler arasında ciddi farklar meydana gelmesi çalışma barışını son derece olumsuz etkilemektedir” ifadesine yer verildi.

 

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo