Sağlık-Sen’den Üniversite Hastanelerinin Sorunlarına Dair Rapor
14 Mayıs 2020, Perşembe

Sağlık-Sen Kriz Koordinasyon Kurulu Üniversite Hastaneleri Komisyon Toplantısı’nda alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda üniversite hastanelerinin özerk yapısından kaynaklanan farklılıklara ve personel yetersizliği gibi birçok soruna dikkat çekildi.

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda WhatsApp hattı ile sahadan gelen şikâyet ve talepler değerlendirilerek atılması gereken adımlar belirlendi.

Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,  üniversite hastaneleri şube başkanları, üniversite hastanelerinden sağlık çalışanları, hukuk ve mevzuat uzmanları katıldı.

“Üniversite Hastaneleri Birliği” Kurulmalı

İlgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılan Kriz Koordinasyon Kurulu’nun önerilerinde şu hususlar yer aldı:

- Üniversite hastanelerinde yaşanan personel yetersizliği sağlık çalışanlarının iş yükünün artmasına ve tükenmişliğe neden olmaktadır. Üniversite hastanelerine acilen sağlık çalışanı istihdamı yapılmalıdır.

- Aile bütünlüğünün korunması ve iş verimliliğinin artması için sağlık çalışanlarına, üniversite hastaneleri arasında tayin hakkı tanınmalıdır. Çalışanlar, tayin haklarının olmaması nedeniyle kurum değiştirmek veya istifa etmek durumunda bırakılmamalıdır

- 4/B sözleşmeli olarak sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının özlük ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. Genel olarak sağlık hizmetleri sınıfında uygulanan 3+1 sistemi, üniversite hastanelerinde de uygulanmalıdır. Cumhurbaşkanlığı tarafından tanınan özlük ve sosyal haklardan üniversite hastaneleri çalışanları da yararlanmalıdır.

- Sağlık çalışanları hiçbir kurumda üvey evlat muamelesi görmemelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen iyileştirmelerden bütün sağlık çalışanları yararlanmalıdır.  

- Özerk bir yapıya sahip olan üniversite hastanelerindeki uygulama farklılıkları, sağlık çalışanlarının iş barışını ve motivasyonunu bozmaktadır. Sorunların çözümü için, “Üniversite Hastaneleri Birliği” kurulmalı ya da işleyiş Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak yürütülmelidir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo