SAĞLIK-SEN BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
10 Nisan 2020, Cuma

 Sağlık-Sen 6. Dönem 4. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın sonuç bildirgesi kamuoyuna duyuruldu.  

 

Tüm dünyayı etkilemiş olan COVİD-19 vakaları ülkemizde de görülmekte olup, bir yandan Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde çeşitli tedbirler alınırken, bir yandan da sağlık çalışanları özveri ile görevini ifa etmektedir. Sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarının yetkili sendikası olarak da devletimize, sağlık çalışanlarına ve tüm vatandaşlarımıza ilişkin sorumluluğumuz olduğunu biliyor ve tüm teşkilatımızla birlikte üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile hareket ediyoruz.

            Çatışmacı değil, uzlaşmacı politikası ile sorunları istişare ortamında ortak akılla çözme amacı güden Sağlık-Sen’in bugüne kadar söylediği ve yaptıklarındaki haklılığı yaşadığımız bu zorlu süreçte net olarak görülmüştür. Sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığında hak ettiği ücreti alamadığını, döner sermaye adaletsizliğini, istihdam yetersizliğini her zaman dile getirdik. Bugünlerde bu sorunların çözümüne ilişkin geçici önlemler alınmış olsa da yeterli değil, köklü çözümlere ihtiyacımız var. Bu bağlamda Başkanlar Kurulumuz tarafından hem çalışanların sorunlarının çözümü hem de COVİD-19 mücadelesi kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Toplu sözleşme görüşmelerinde, Kamu Personel Danışma Kurulu’nda, Kurum İdari Kurullarda, geçmiş Başkanlar Kurullarımızda ve Bakanlıkla görüşmelerimizde belirttiğimiz üzere sağlık çalışanları için önceliğimiz döner sermaye adaletsizliğine bir çözüm bulunmasıdır. COVİD-19 ile mücadele sürecinde döner sermayelerin 3 ay süre ile tavandan ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmış olsa da, 3 ay sonrası için yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalmamak için, çalışan hakkına ve emeğine saygılı yeni bir ücret politikasına ihtiyaç vardır.

2. Sağlık çalışanlarının istihdamının yeterli olmadığını her platformda dile getirdik. Salgınla mücadele içerisinde olduğumuz şu süreçte ne kadar haklı olduğumuz da görülmüştür. İlk etapta 18 bin personel alımı yoluna gidildiyse de, bu sayı yeterli değildir. Mevcut sağlık çalışanları izin kullanmaksızın çalışmaya devam etmektedir. İnsan kaynağının etkin ve verimli kullanılabilmesi için personel istihdamına ağırlık verilmelidir.

3. Bilindiği üzere 19 Nisan 2020 de yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları COVİD-19 nedeniyle ertelenmiştir. Hastalıkla mücadelenin başkahramanı olan sağlık çalışanları, salgının teşhis ve tedavisinin her aşamasında aktif rol almaktalar. Bu durumdaki sağlık çalışanlarının bir yandan da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına hazırlanmasını beklemek haksızlık olacaktır. Bu dönemde sınavsız görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin yapılması çalışanların moral ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir.

4. Virüsle mücadelenin baş kahramanı olan sağlık çalışanlarının sağlığını korumak öncelikli tutulmalıdır. Bir sağlık çalışanın yetişmesi ve tecrübe kazanması kolay değil. Salgını, salgınla savaşan sağlık ordusunu en mükemmel şekilde koruyarak kontrol edebiliriz.  Bu nedenle; en önde özveri ile mücadele eden sağlık çalışanını korumak -koruyucu ekipmanı tedarik etmek, Bakanlığın birincil görevidir.

5. Sağlık çalışanlarının, ailelerinden uzak kalmayı göze alarak göstermiş oldukları özverili çalışma ortadadır. Bunun karşılığında da insan onuruna yaraşır bir muameleyi hak etmekteler. Özellikle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının barınma, beslenme ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli hassasiyet gösterilmeli, yaşanılan sorunlara gecikmeksizin çözüm bulunmalıdır.

6. COVID-19 mücadelesi veren sağlık çalışanlarının aileleri, özellikle de çocukları ihmal edilmemeli, emin ellerde ve her açıdan güvende olmalıdır. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal destek proje çalışması yapılmalıdır.

7. Koronavirüs salgını toplumun tüm kesimlerinin sağlık çalışanlarına omuz vermesi ile çözülebilecek hayati bir sorundur. Bu bağlamda;

a. Pandemi ile mücadele stratejimizde sonucu olumlu anlamda etkileyecek tüm alternatiflerin zamanında kullanıldığından ve kapsamlı yasak dahil gerekli tüm tedbirlerin ertelenmeden alındığından emin olunmalıdır.

b. TV ve Sosyal Medya paylaşımlarında bilgi kirliliği son bulmalı,  pandemi sürecinin tartışıldığı programlarda uzmanlar toplumsal sorumluluğu göz ardı etmemelidir.  Yanlış veya kontrolsüz bilgi insanları greksiz paniğe sürüklemekte; bu panik sağlık hizmet sunumunu güçleştirmektedir.

8. Sendikamız bünyesinde kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi aracılığıyla sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara hızlıca çözüm bulmaya çalışılıyoruz, buradan alınan veriler ışığında Şubelerimizle birlikte bir sosyal sorumluluk projesi yürütülecektir.

         Bugüne kadar sağlık çalışanlarının sözcüsü, sorunlarının çözüm adresi olan sendikamız, bundan sonra da bu misyon ve bilinçle görevine devam edecektir. Nitelikli sağlık hizmeti sunumu, adaletli ücret dağılımı ve iş barışının sağlanması adına toplu sözleşmede, KPDK’da, KİK’de, meclis komisyonlarında vb. her türlü platformda sendikamız sorunlara çözüm arayacaktır.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo