SAĞLIK-SEN KRİZ KOORDİNASYON KURULU ÖNERİLERİ
08 Nisan 2020, Çarşamba

COVİD-19 pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının sorun ve taleplerine cevap vermek için oluşturulan Sağlık-Sen Kriz Koordinasyon Merkezi’nin 2. Toplantısı, video konferans yöntemiyle Pazartesi günü gerçekleştirildi.

 

Toplantıda WhatsApp hattı ile sahadan gelen şikayet ve talepler değerlendirilerek atılması gereken adımları belirlendi.

Temel Sorunlar Değerlendirildi

Toplantıda sağlık çalışanlarının ekipman ve malzeme eksikliği, konaklama ve dengeli beslenme sorunu ve çocuk bakımı gibi birçok önemli konu gündeme getirildi.

Kurulun, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Birinci basamak,  2. ve 3. Basamak Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleri olmak üzere ayrı ayrı genişletilmiş video konferanslar yaparak sorunların yetkililerle paylaşılacağı belirtildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş başkanlığında gerçekleşen toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber  Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Üyesi Necdet Ünüvar, Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Acil Tıp Kliniği Eğitim Ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Şervan Gökhan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Sezai Türk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Buzgan, Uzman Klinik Psikolog Zehra Binici Tekin, Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Canatan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Halil Ulutabanca, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Konuralp Koz, Şişli Etfal EAH Enfeksiyon Komuta Kontrol Hemşiresi Gülsün Akan, İzmir 112 ATT Murat Keskin, İstanbul 112 Şube Başkan Yardımcısı Prm. Mustafa Kurtoğlu, Sanatoryum Hastanesi Müdür Yardımcısı Mine Yekeler, Sağlık-Sen Ankara 6 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Ebru Yalçın katıldı.

 

SAĞLIK-SEN KRİZ KOORDİNSAYON KURULU’NUN SAĞLIK BAKANLIĞINA ÖNERİLERİ

-           Özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarının en önemli ihtiyacı koruyucu ekipman eksikliğidir. Tedarikinde bir takım zorlukların yaşandığı, personele verilen malzeme sayısı gün içerisinde öngörülen değişim sayısı açısından yeterli olmadığı gözlemlenmektedir, Son günlerde koruyucu ekipman eksikliğinin giderildiğini, ancak koruyucu özelliği yüksek olan N95 maskenin bir kısmında kalite problemlerinin yaşandığı tespit edilmiştir.

-           Hastanelerimizde temizlik personeli sayısının eksikliği gözlemlenmiştir. Hastanelerimizin bu konudaki ihtiyaç analizleri yapılarak ataması yapılacak olan 14 bin kişi en hızlı şekilde göreve başlatılmalıdır.

-           Sağlık çalışanlarımız bu süreçte branşına bakılmaksızın can siperane bir şekilde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Ancak bazı iletişim sorunları yaşanmakta ve sorumluluktan kaçan münferit durumlar görülmektedir. Sorumluluk sadece hemşire ve ebelerin sırtına yüklenmemelidir.

-           Sağlık çalışanlarının yoğunluk ve görev yeri değişikliği gibi nedenlerle işleyişi bozulan çalışma alanlarında; şahsi eşyalarını koruyabilecekleri, yemek ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri en uygun koşullar oluşturulmalıdır.

-           Sağlık çalışanlarının konaklama alanlarında hijyen sağlanmalıdır. Çalışanların beslenmeleri, bağışıklık sistemlerini ayakta tutacak denge ve nitelikte olmalıdır.

 -          Sağlık çalışanlarına yapılacak olan ekonomik düzenlemelerde hakkaniyet gözetilmeli, mağdur kesim oluşturulmamalı, oluşturulan mağduriyetlere de son verilerek memnuniyet sağlanmalıdır.

-           Döner Sermaye Yönetmeliğinin hükümlerine göre aktif çalışılan gün katsayısı esas alınmamalı; haklar (Covid 19 tanısıyla hastanede yatan, izole ya da karantina altında olan) sağlık hizmetlerinin her basamağı ve hizmet veren tüm farklı çalışma statüleri için geçerli olmalıdır.

-           Sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının önemli bir kısmı aile olarak çalışmaktadır. Eşleri sağlık çalışanı olanlar yıllık izinli değil, dönüşümlü olarak idari izinli sayılabilir. Zorunluluk halinde yıllık izinden kesinti olmamalıdır

-           Anne ve baba sağlık çalışanı olan aileler için özellikle bakıcı noktasında sorunlar söz konusudur. Kıymetli sağlık çalışanlarımızın enfekte olabileceği kaygısı ile bu ailelerin çocuklarına bakılmak istenmemektedir.  Evlatlarını geride bırakarak canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının gözleri arkada kalmamalı ve çocuklarının bakımı konusunda gerekli adımlar hızlı bir şekilde atılmalıdır.

-           İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hem zihnen hem de fiilen son bulmalıdır. Çıkarılacak olan şiddet yasası beklentileri karşılayacak nitelikte olmalıdır.

-           Gözlerini kırpmadan can siperane çalışan ve bu süreçte coronavirüse yakalanarak vefat eden tüm sağlık çalışanları bu gün ve bundan sonraki tüm pandemi olaylarında geride kalan aile bireyleri mağdur olmamalı ve güvence altına alınmalıdır.

-           Sağlık çalışanlarının enfekte olmamaları adına gerekli her tür tedbir alınmalıdır. Günlük olarak hastanelerde ihtiyaç analizi yapılarak tedarik zincirinden kaynaklanan eksik malzemenin hızlı bir şekilde temini sağlanmalıdır.

-           Belirti göstermeyen covid 19 vakalarının olduğu da göz önüne alınırsa tüm sağlık çalışanlarının teyakkuz halinde mücadele ettiği unutulmamalı ve tüm birimler riskli olarak değerlendirilmelidir.

-           Covid + olan sağlık çalışanlarının birlikte çalıştığı kişilerin izolasyonu da önemli bir kalifiye personel açığına neden olacaktır. Bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. Özellikle 112 acil sağlık hizmetleri ve ASM’lerde yaşanacak personel sıkıntısı dikkatten kaçmamalıdır.

-           112’nin gereksiz yere çağırılmaması konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar yapılmalı, kamu spotu hazırlanmalıdır.

-           İlçe sağlık müdürlüğünde olduğu gibi ASM lerde de izlem ve evde bakım için ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmektedir. Ancak bu ziyaretlerde malzeme sıkıntısı yaşandığı gözlemlenmiştir. Hastane dışında da hizmet veren sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksikliği giderilmelidir.

-           ASM çalışanlarının bu zorlu süreçte performanslarının 3 ay ertelenmesi konusu değerlendirilmelidir.

-           Pozitif olan ASM çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmaması ve idari izinli sayılmaları konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-           İl Pandemi kurullarında STK temsilcisi bulunması sürece çok önemli katkı sunacaktır.

-           Yasak, çalışmayan, işe gitmeyen herkesi kapsamalı; toplum içinde kategorik damgalamaya yol açılmamalıdır. Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı için yaş aralığı belirtilmemelidir.

-           Olumsuzluk ve tedirginlik verici yayınlar yerine, iyileşenlerin de haberlerinin yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirilmeli, tedbirler alınmalıdır.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo