Örnek: 663, Sağlıkta Dönüşümün Kilometre Taşlarından Biridir
07 Mart 2016, Pazartesi

Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek, Kamu Hastane Birlikleri Genel Değerlendirme Araştırması’nın,  sistemin oturan ve oturmayan yönlerini, sisteme idareci ve çalışan tarafından yaklaşım ve görüşlerini almak, sistemin kuvvetlendirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi gereken uygulamaları tespit etmek amacı taşıdığını söyledi. 

Mustafa Örnek, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu tarafından düzenlenen programda, 663 Sayılı KHK İle Yeni Sağlık Yapılanması Ve Sağlık İdareciliği başlığı ile SASAM tarafından yapılan araştırmayla ilgili bir sunum yaptı. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 2003 yılında yeni sağlık sistemine geçiş yapıldığını hatırlatan Örnek, 2011 yılı sonu itibariyle çıkartılan Sağlık Bakanlığı Teşkilatını yeniden yapılandıran 663 Sayılı KHK’nın da bu sürecin kilometre taşlarından biri olduğunu ifade etti.
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile en büyük değişimin sağlık hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonunda yaşandığını dile getiren Örnek, KHK ile Kamu Hastaneler Birlikleri modeline geçildiğini söyledi. 

Araştırma sonuçlarına göre, yöneticilerin %59,5’inin sözleşmeli yöneticilik modelini doğru bulmakla birlikte, sistemi aynı zamanda eleştirdiğini söyleyen Örnek, modeli doğru bulan çalışan oranının ise %23,4 olduğunu ifade etti.Yeni sistemde kaynakların daha etkin ve verimli kullanıldığını düşünen yönetici oranının %71, çalışan oranının ise %25 olarak tespit edildiğini söyleyen Mustafa Örnek, yeni sistemin sağlık çalışanını mali ve özlük hakları açısından olumlu etkilediğini düşünen yönetici oranının %31,4, çalışan oranının ise ,9 olarak tespit edildiğini kaydetti.
Katılımcıların çoğunun (%71,8) kaynakların verimli ve etkin kullanımı gibi konular açısından Kamu Hastane Birlikleri’nin gerekli olduğunu düşünmesine karşın, uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını söylediğini ifade eden Örnek, başta hekim olmak üzere personel sıkıntısının da araştırma sonucu bir kez daha tespit edildiğini belirtti. 

EŞİT DAVRANILAN GENEL SEKRETERLER, HASTANELERE EŞİT DAVRANMIYOR
Katılımcıların büyük bir oranla kurumun genel sekreterliklere eşit davranmasına karşın, genel sekreterlerin hastanelere eşit ve adil davranmadığı görüşünde olduğunu söyleyen Örnek, “Katılımcıların çoğu 663 sayılı KHK ile oluşturulan sağlıkta yeniden yapılanmanın gerekli olduğunu düşünmektedirler. Katılımcıların %38,6’sı yeni sistemde eksik ya da yanlış uygulamalar gözlemlediğini, %41’i kısmen gözlemlediklerini ve %20,4’ü ise yanlış ya da eksik bir uygulama olmadığını düşünmektedirler. Katılımcıların gözlemlediği yanlış ya da eksik uygulamalardan bazıları; ücret dengesizliği, satın almadaki aksaklıklar, liyakat gözetmeksizin yapılan atamalar, görev tanımlarının net olmaması, personel açığı, ek ödemeler, evrak fazlalığı/bürokrasi gibi maddelerdir.” Şeklinde konuştu. 

ÜÇLÜ YAPININ ROL AYRIMI YAPILMALI
Araştırma sonuçlarından birisinin de Genel Sekreterlikler, İl Sağlık Müdürlükleri ve İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinin tam anlamıyla uyum içerisinde çalışamadığı olduğunu söyleyen Örnek, bu üçlü yönetim yapısının başarılı olabilmesi için mevzuat desteği ile rol ayrımı ve görev netleştirmelerinin ivedilikle yapılmasının istendiğini ve şu an bakanlığın düşündüğü yeni model hakkında bilgi verdi.

Sunumunda SASAM hakkında da bilgi veren Mustafa Örnek, “SASAM, politika ve uygulamalarının akademik altyapısını oluşturmayı amaçlayan, sağlık, sosyal politika ve işgücü politikalarına ilişkin küresel ölçekte ve Türkiye ölçeğinde kanıta dayalı bilgi üreten, kaynağı çalışanların alın teri olan alanında ilk ve tek strateji kuruluşudur” şeklinde konuştu.

Program bitiminde sunumundan ve katkılarından dolayı Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek'e, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu Başkanı Ebru Güler tarafından plaket verildi.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo