Sağlık-Sen 6. Dönem 3. Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi
17 Eylül 2019, Salı

1- 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde başta sağlık çalışanları olmak üzere,  beş milyon 200 bin memur ve memur emeklisi için masada gündeme getirilen talepler, çalışma barışını ve mesleki memnuniyetini artıracak önemli konulardı.  Haklı taleplerin masada çözüme kavuşturulabilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmüştür.

2- Mücadelemiz, Çalışanların mali ve sosyal haklarını adalet, eşitlik temelinde insani ve vicdani bir seviyeye çıkarılması mücadelesidir.
Sağlık bakanlığı ve Tıp Fakültelerinde çalışmakta olan sağlık çalışanlarının hakları farklı kurumlarda eşdeğer unvanlardaki çalışanlara oranla oldukça eksik durumdadır.
Başka bir bakanlıkta bir hemşire günde ortalama 8 saat çalışırken, Sağlık Bakanlığında ve Üniversite hastanesinde bir hemşire günde ortalama 13 saat çalışmaktadır.  Bu durum sağlık hizmetlerinde çalışan tüm unvanların büyük ölçüde ortak sorunudur.
Çalışma süresinin uzunluğu sağlık çalışanlarının iş yaşamı ile aile yaşamı uyumunu bozmuş ve sağlık çalışanlarını asosyal bir yaşama mahkum etmiştir.
Bu nedenle sağlık çalışanı istihdamı DSÖ standartlarına çıkarılmalıdır.

3- Kamu çalışanlarının birçok sorunu olduğunu biliyoruz. Bu sorunların çözümü içinde sendikal mücadele veriyoruz. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Bürokratik yapının da hak ve özgürlükleri içselleştirmiş olması gerekir. Onun için mücadelemiz, bir yönüyle de kalıplaşmış bürokratik zihniyetin değişmesi ve gelişmesine yönelik olmalıdır. 

4- Döner sermaye sisteminin kurgusu “daha çok çalışana daha çok ücret ödemek” olarak belirlenmiş
Ancak sistem öyle bir şekle evirildi ki, az çalışan çok ücret almakta, çok çalışan az ücret almaktadır. Bugüne kadar yapılan tüm düzenlemeler parayı bir çalışanın cebinden alıp diğer çalışanın cebine koymaktan ibaret olmuştur. 
Sistemin geldiği nokta budur.
Döner sermaye sistemi adil dağılımın tesis edileceği bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

5- Lisans tamamlama çalışan insan kaynağının daha nitelikli hale gelmesi için önem arz etmektedir. Sağlık turizminde ülkemizin cazibe merkezi olmasında da eğitim düzeyinin yüksek olması gerçeği göz ardı edilmemelidir. Sağlık çalışanları iş yoğunluğu ve çalışma sürelerinin uzunluğu nedeni ile örgün eğitimlerine devam edememektedirler. 2014 yılında lisans tamamlama hakkının verilmesi ile birlikte ön lisans mezunlarının tamamı programa kayıt yaptırmışlardır. Bu hak, tüm sağlık ön lisans mezunlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

6- Toplu sözleşmede gündeme getirdiğimiz talepleri hayata geçirebilmek için bilgilendirici basın açıklamaları, kamuoyunun dikkatini çekecek eylemler ve bürokrasiyi harekete geçirecek sosyal medya paylaşımları ile tüm tarafları “yönetişim” anlayışı ile ve “çözüm” odaklı çalışmaya davet ediyoruz.  Memur ve bürokrasinin kendi sorununu çözecek iradeyi ortaya koyduğu ölçüde toplumsal sorunları çözecek iradeyi de ortaya koyacağına olan inancımız tamdır. 

7-Teşkilatına ve milletine karşı sorumluluk bilincinde bir sivil toplum kuruluşu olarak, her zaman olduğu gibi istişare ve diyalog ekseninde;  değişime, dönüşüme ve gelişime yönelik bir kararlılıkla hareket edeceğiz. Memur-Sen’in “kurucu felsefesi”, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek erdemliler hareketi olmasıdır. Bu bilinçle eylemlerimizi ve söylemlerimizi yıkıcı değil, yapıcı bir anlayışla sürdüreceğiz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo