Sözleşmeli Personele İlişkin Taleplerimiz Yayınlandı
21 Haziran 2018, Perşembe

Toplu sözleşme masasında ve Kurum İdari Kurul toplantılarında sendikamız Sağlık-Sen tarafından gündeme getirilen sözleşmeli personele ilişkin talepler bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yayınlanan değişikliklerde şu şekildedir:

4/B Sözleşmeli Personellerin Mazeret İzinleri 4/A devlet memurları ile aynı seviyeye getirildi

Yıllık izinlerin hesaplanmasında 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışılan süreler dikkate alınacak.

Doğum izinlerinin kullanımında yaşanan tereddütler giderildi.  Doğumun erken gerçekleşmesi halinde doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilecek.

Sözleşmeli personellerin süt izin süreleri devlet memurları ile aynı seviyeye getirildi. Doğum izninin bitiminden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilecek.

Babalık izni iki günden 10 güne çıkarıldı, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni yedi güne çıkarıldı.

Yıllık izin hakkı bulunmayan 4/B sözleşmeli personellere, bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilecek

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilecek.

Sözleşmeli personeller refakat izni kullanabilmesi sağlandı. Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilecek. Bu düzenleme geçmişte birkaç kez dava konusu olmuştu.

Kadın sözleşmeli personellerin, hamileliğinin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği hükme bağlandı. Daha önce bu konuda Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü bulunmaktaydı.

Engelli sözleşmeli personele isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyeceği hükme bağlandı.

Sözleşmeli personelin doğum sebebiyle veya evlat edinme nedeniyle kullanılan ücretli iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl içerisinde ayrıldığı kuruma yazılı talepte bulunması halinde tekrardan istihdam edilecek. Daha önceki düzenlemede sadece doğum yapan sözleşmeli personelin yeniden istihdam edilmesi için bir yıllık süresi bulunmaktaydı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans bölümlerinden mezun olmuş “Aile Destek Personeli” unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek. Adaylar KPSS puanı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılacak.

İlgili Resmi Gazete linkine ulaşmak için TIKLAYINIZ

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo