Sağlık Bakanlığı KİK Toplantısı Yapıldı
27 Nisan 2018, Cuma

Sağlık Bakanlığı Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı, Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Örnek, Himmet Bayar ve Hukuk Müşavirimiz Av. Özlem Titrek’in katılımı ile yapıldı. Sağlık Bakanlığı adına toplantıya Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kaya ve bürokratlar katıldı.

Ekim 2017 KİK taleplerimizin değerlendirildiği toplantıda Sağlık-Sen olarak Nisan ayı taleplerimizi Sağlık Bakanlığı yetkililerine sunduk.  

Sağlık Bakanlığından Nisan ayı KİK taleplerimiz:

1.            Kilis, Hatay ve sınır ötesinde görevlendirilen sağlık çalışanları asıl kadrolarının olduğu yerde özellik arz eden birimlerde görev yapmalarına rağmen görevlendirildiklerinde bu ücretten yararlanamadıkları gibi, harcırah ve konaklamada sorun yaşamaktadırlar. Hassas olunan bu konularda çalışanların mağduriyetleri giderilmelidir.

2.            Süt izninde olan 112 çalışanları gece çalışamayacakları için hastanelerin başta acil servisleri olmak üzere farklı birimlerinde görevlendirilmektedir. Bir çeşit mobbing sayılan bu uygulamaya son verilmelidir.

3.            Şehir hastanelerinin planlandığı bazı illerde ADSM’lerin şehir hastaneleri bünyesine alınacağı söylenmektedir. ADSM’lerin kendi söner sermaye yönetmeliği olduğundan şehir hastaneleri kapsamına alınmaları çalışanları döner sermaye ek ödemeleri yönünden mağdur edecektir. Bu konuya ADSM çalışanlarını mağdur etmeyecek bir çözüm bulunmalıdır.

4.            Fiili hizmet süresi zammının uygulanmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı ve SGK arasında koordinasyon eksikliği mevcuttur. Sağlık Bakanlığı bilgileri SGK’ya üst yazı ile gönderirken, SGK işlem yapmak için üst yazıyı yeterli görmemekte, döküm istemektedir. Çalışanları mağdur eden bu koordinasyon eksikliği giderilmelidir.

5.            05.12.2017 tarihli Resmi Gazete yapılan değişiklik ile 3713 sayılı Kanun kapsamında istihdam hakkından faydalanan malul ve gazilerden “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanan ve halen bu unvanda görev yapanların 14/12/2017 tarihi itibarıyla kadro ve pozisyon unvanlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın “memur” olarak değiştirilmesi sağlanmıştır. Şehit yakınlarının da bu haktan yararlanması sağlanmalıdır.

6.            AFAD’a bağlı kampların bulunduğu yerlerdeki sağlık tesislerinde görev yapan sağlık çalışanları 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli statüye geçirilmelidir.

7.            Tayi talebi onaylanan sağlık çalışanlarının 30 – 45 gün arası ayrılış yapması kurum tarafından engellenmektedir. Kurumlara yazılacak bir yazı il ayrılış için net bir süre belirtilmeli ve bu sürenin aşılmaması yönünde illere talimat verilmelidir.

8.            Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların izinleri ile ilgili sorun en kısa zamanda çözülmelidir.

9.            Sağlık Bakanlığınca 81 İl Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 22.02.2018 tarihli ve 87307621-19-308 sayılı yazı ile sağlık mazereti nedeniyle sağlık kurulu raporuna istinaden nöbete girmeyen personelin, Hakem Hastane olarak yetkilendirilen en yakın hastaneden sağlık raporlarının yenilenerek ve idare tarafından onaylanarak asıl nüshalarının 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderilmesi istenmiştir. Mezkur yazıda engelli raporlarına ilişkin bir talep olmamasına rağmen illerde engelli kamu görevlilerinin de Hakem Hastaneye yönlendirildiğine dair sendikamıza şikayetler ulaşmaktadır. Bu hususun netliğe kavuşturularak illerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo