4/C’den 4/B’ye Geçişe İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayınlandı
30 Mart 2018, Cuma

Geçici personelin sözleşmeli statüye geçirilmesine ilişkin 3'üncü Dönem Toplu Sözleşmesi'nde aldığımız karar sonucu 02 Nisan 2018 itibariyle 4/C geçici personel 4/B sözleşmeli statüye geçirilmiş olacaklar. Buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da 30 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bundan böyle artık “4/C, geçici personel vb.” kavramlar kullanılmayacaktır. Eğitim durumlarına göre yükseköğrenim görenler “idari büro görevlisi”, diğerleri ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlarda sözleşmeli olarak istihdam edilecekler.

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde 4/C’den 4/B’ye geçmiş olanlar bundan böyle döner sermaye ek ödemelerinden yararlanma, dolayısıyla da 375 sayılı KHK gereği emsali devlet memurunun aldığı oranda sabit ek ödeme alma hakkına kavuşacaktır.

Yine bu kurumlarda görev yapıp da yalnızca 50 saate kadar fazla çalışma ücreti alabilen 4/C’liler, 4/B’ye geçiş ile birlikte diğer memur ve sözleşmeliler gibi ayda 130 saate kadar nöbet ücreti alabilecekler.

4/C’lilerin 4/B sözleşmeli statüye geçmeleriyle birlikte Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında aranan şartları taşımaları halinde eş, sağlık ve can güvenliği özrüne bağlı tayin hakları olacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yaptığı açıklamaya göre de 4/C’den 4/B’ye geçenlerin ücretlerinde artış yapılacak ve izin sürelerine düzenleme getirilecek.

Yeni durumun tüm çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni etmekteyiz.

Bundan sonraki hedefimiz ise, kamudaki sözleşmeli, geçici, vekil, kamu dışı vb. istihdam türlerine son verilerek tüm çalışanların kadroya geçirilmesidir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo