SASAM Enstitüsü 4. Sağlık Yönetimi Kongresi'nde
20 Şubat 2018, Salı

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi’nde SASAM Enstitümüz’ün koordinatörleri sunumlarını gerçekleştirdi. Kongrede Genel Başkan Yardımcımız ve SASAM Genel Koordinatörü Mustafa Örnek, "Türkiye'de Sağlık Okuryazarlığı Haritası", "Sağlık Çalışanları Açısından Ek Ödeme Sistemi: Sorunlar, Tespitler ve Çözüm Yolları" ve “Sendikal Açıdan Çalışan Sağlığı ve Güvenliği’ne Bakış ve Sağlık Çalışanı Dostu Kurumlar” sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Kongrede, Genel Sekreterimiz Fatih Seyran “Türkiye’de Sağlıkta Şiddet Haritası”, Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek “Sağlık Çalışanlarının Mali ve Özlük Haklarının Korunması” SASAM Sağlık Politikaları Direktörümüz Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan “Göç ve Halk Sağlığı Hizmetleri" ve SASAM Sağlık Politikaları Danışmanınız Mehmet Atasever de “Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Kongrede SASAM Enstitüsünün standı da yer aldı. Kongre katılımcıları SASAM standımızda yayınlarımızı inceledi.

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI’NI ÖNEMSİYORUZ

Sağlık-Sen ve SASAM tarafından yapılan ve Türkiye'de Sağlık Okuryazarlığı konusunda ilk olan araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaşan Genel Başkan Yardımcımız ve SASAM Genel Koordinatörü Mustafa Örnek Sağlık Okuryazarlığı’nı önemsediklerini ve bu anlamda yeni çalışmalar ortaya koyacaklarını ifade etti. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürlüğü ile birlikte Sağlık Okuryazarlığı’nı Burdur’da pilot olarak uygulamaya geçireceklerini kaydeden Örnek, pilot uygulamanın arından bu projeyi diğer illerde de hayata geçireceklerini ifade etti.

Sağlık Okuryazarlığını sağlık sisteminin geliştirilmesinde önemli bir basamak olarak gördüklerini ifade eden Örnek hem vatandaş açısında hem de sağlık çalışanları açısından Sağlık Okuryazarlığı’nın iyi okunması gerektiğini ve bu anlamda başta Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımı “Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Stratejisi ve Eylem Planı” oluşturulması gerektiğini ifade etti. 

DÖNER SERMAYEDEKİ ADALETSİZLİKLER MUTLAKA GİDERİLMELİ

Örnek, "Sağlık Çalışanları Açısından Ek Ödeme Sistemi: Sorunlar, Tespitler ve Çözüm Yolları" sunumda ise mevcut döner sermaye sisteminin çalışanlar arasında adaletsizliğe ve mağduriyetlere yol açtığını söyledi. Döner sermaye sisteminin Türkiye’nin her yerinde farklı şekilde uygulandığını ve keyfi bir şekilde bu sistemin döndüğünü kaydeden Mustafa Örnek, öncelikle mevcut döner sermaye sisteminin değişmesi ve dağıtılabilir döner sermayenin artırılması gerektiğini söyledi.

“Sendikal Açıdan Çalışan Sağlığı ve Güvenliği’ne Bakış ve Sağlık Çalışanı Dostu Kurumlar” sunumunda Sağlık-Sen ve SASAM olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalardan bahseden Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ‘emniyetli çalışma mekanı, ergonomik ortam, kaliteli ve temiz beslenme, mobbinge sıfır tolerans’ gibi maddeler belirlediklerini ve bu kapsamda bir proje geliştirdiklerini kaydetti.

Sağlık çalışanı güvenliğine yönelik kamuoyunu bilgilendirici raporlar yayınlanması gerektiğini belirten Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek, sağlık çalışanlarının hem şiddetle hem de mesleki risklerle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlardan tamamıyla kurtulmak için bir yol haritası çizilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Sağlık kurumlarını “Çalışan Dostu Kurumlar” bağlamında teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Örnek, ilgili kurumlar ve paydaşların katılımıyla sağlık çalışanı güvenliğine yönelik bir mevzuat hazırlanması gerektiğini ifade etti.

SEYRAN, SAĞLIKTA ŞİDDET’İN HARİTASINI ANLATTI

Genel Sekreterimiz Fatih Seyran da “Türkiye Sağlıkta Şiddet Haritası” sunumuyla katılımcılara hitap etti.

Ülkemizde ateşli ve kesici silahlarla gerçeklestirilenler başta olmak üzere genel şiddet olaylarında 2017 yılında en fazla öldürme ve yaralama olayının şehir bazında sayı olarak İstanbul'da gerçekleştiğini kaydeden Seyran, bölge olarak da yine Marmara bölgesinin en fazla toplumsal şiddetin yaşandığı bölge olduğuna dikkat çekti. 2017 yılında Bayburt ilinde adli vaka olarak genel şiddet sonucu herhangi bir cinayet olayının kayıtlara geçmediğini kaydeden Seyran, toplumsal şiddetin en az yaşandığı şehirlerin ise Ardahan, Çankırı, Tunceli ve Artvin olduğunu söyledi.

Genel şiddet olaylarının aksine sağlıkta şiddet olaylarında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk sırayı aldığını bunu Akdeniz ve Marmara bölgesinin takip ettiğini kaydeden Seyran, şehir bazında ise Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Karabük’ün oransal anlamda sağlıkta şiddetin en çok yaşandığı şehirler olduğunu belirtti. 2017 yılında 715 milyon hastanın hekime müracaat ettiğini söyleyen Seyran, 14 bine yaklaşan beyaz kod ihbarına göre sonuçta yaklaşık yüz binde 2 oranında sağlıkta şiddet olayının kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Sağlık-Sen olarak sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik pek çok çalışma yaptıklarını ve bu çalışmaları ilgili kurumlarla paylaştıklarını kaydeden Seyran, bu olumsuz durumun önlenmesi için etkin ve caydırıcı tedbirlerin alınmasının önemli bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.

TİTREK, ÖZLÜK VE MALİ HAKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ SUNUM YAPTI

Sağlık-Sen Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek, kongre katılımcılarına “Sağlık Çalışanlarının Mali ve Özlük Haklarının Korunması” konulu bir sunum gerçekleştirdi

Sendikaların çalışanların hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan örgütlü yapılar olduğunu belirten Titrek ise sendikal hakkın sosyal bir hak olduğunu, sosyal adaletin tesisi açısından önemli bir görev üstlenen sendikaların demokratik toplum düzeninin de gereklerinden biri olduğunu söyledi.

ÜLKEMİZ 4 MİLYONDAN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

SASAM Sağlık Politikaları Direktörümüz Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan kongrede “Göç ve Halk Sağlığı Hizmetleri” sunumunu gerçekleştirdi.

Dünyada yaklaşık 1 milyar göçmen olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’nin 1922’den bugüne kadar 2.5 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yaptığını anlattı. 2017 verilerine göre ülkemizdeki göçmen sayısının 4 milyondan fazla olduğunu belirten İlhan bu sayının 3.5 milyonunun Suriyeli olduğunu söyledi.

Göçlerle birlikte pek çok sağlık sorununun da ortaya çıkabileceğini ve göçlerin önemli bir risk oluşturduğunu anlatan İlhan, bu risklerden korunmak için göçlerin etkisini en aza indirmek, göçlere hazırlıklı olma ve gelenlere erken müdahale, çevre sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde uygulanması, güvenlik tedbirlerinin uygulanması gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

SASAM olarak “Göç ve Halk Sağlığı” isimli bir çalışma yaptıklarını kaydeden İlhan, bu analizde detaylı olarak konunun sorunları ve çözüm önerilerini incelediklerini söyledi.

ATASEVER, ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN SORUNLARINI ANLATTI

SASAM Sağlık Politikaları Danışmanınız Mehmet Atasever, sunumunda üniversite hastanelerinin var olan sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı.

Üniversite hastanelerinin sorunlarını, Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri, Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Çalışanları Etkileyen Sorunlar ve Çözüm Önerileri olarak 4 başlık altında ele aldıklarını belirten Atasever, üniversite hastanelerinin sağlık sistemindeki yerinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Başlıca problemlerden biri olarak üniversite hastanelerinde personel yetersizliğinden bahseden Atasever, personelin ek ödeme sorunlarının giderilmesi, bu hastanelerde çalışanların yıpranma payı ile ilgili düzenlemeler yapılması gibi önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Atasever, SASAM olarak “Üniversite Hastaneleri Sorunlarının Analizi” başlıklı bir kitapçık yayınladıklarını ve yayının içeriğinden ilgili kurumların faydalanması gerektiğini belirtti.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo