Personel İstihdamı DSÖ Ortalamasına Göre Düzenlenmelidir
19 Şubat 2018, Pazartesi

Uluslararası 4. Sağlık Yönetimi Kongresi “Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstihdam Politikaları” oturumunda Genel Başkanımız Metin Memiş “Sağlıkta İstihdam Modelleri ve Sorunları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye’de 2017 yılında toplam istihdam edilen kişi sayısının 28 milyon olduğunu belirten Genel Başkanımız Metin Memiş sağlık sektörünün toplam istihdam içindeki payının yüzde 3 olduğunu ancak bu rakımın çok düşük olduğunu ifade etti. 

Ülkemizde sağlık sektörünün istihdamdaki payının büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Metin Memiş buna karşın sağlıkta istihdam oranının gelişmiş ülkelere göre yetersiz düzeyde olduğunu kaydetti. Yüz bin kişiye düşen ebe-hemşire sayısının Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde 802, Türkiye için ise 251 olduğunu kaydeden Memiş, bu sayının AB ve Dünya Sağlık Örgütü ortalamasının gerisinde olduğunu ifade ederek ülkemiz için bu sayının DSÖ ortalamasına göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

HASTAM MEMNUNİYETİ KADAR ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ DE ÖNEMSENMELİ

Avrupa ülkelerindeki sağlık çalışanlarına oranla ülkemizdeki sağlık çalışanlarının 3 kat fazla çalıştığını kaydeden Memiş “sağlık çalışanlarımız personel istihdamının yetersizliğinden kaynaklı olarak uzun süreli mesailer, nöbetler yapmaktadır. Ancak buna karşın Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarının yarısı kadar maaş alamamaktadırlar. Yani ülkemizdeki sağlık çalışanları gelişmiş ülkelere oranla 6 kat mağdur edilmektedir. 

Ayrıca sağlıkta pek çok kadro çeşitliliği var. 4/A, 4/B, 4/C, Aile Hekimliği çalışanları, vekil ebe hemşireler ve taşeron firma çalışanları. Özellikle iş güvencesi ve tayin hakkı olmayan kadrolara yönelik sendika olarak pek çok kazanım elde ettik. Sağlık çalışanlarımızın iş güvenceleri konusunda kaygı duymayacakları politikalar üretilmelidir. Sağlık Bakanlıüı bu politikalara yoğunlaşmalıdır. Zaten yoğun iş yükü altında ezilen sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi adına etkin önlemler alınmalı, hasta memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetine de önem verilmelidir” dedi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo